İhale Bedelinin Ödenmesi

İhale bedelinin tam olarak ödenmesi gerekir. Kısmi ödeme de ihalenin kaldırılması sebebi sayılır.

Satış memurunun ödenecek tutar ve unsurları konusunda alıcıyı uyarması gerekir.

İhale alıcısı birden fazla ise her alıcı kendi payından sorumludur. Ancak, ihalenin bütünlüğü, bölünememesi ilkesi karşısında alıcılardan biri; kendisine ait bedeli ödemezse ihale kaldırılmasına sebep olur.

Alıcılardan birinin kendi sorumluluğunda olmayan bedeli diğerlerini temsilen yatırması halinde, ihale kaldırılamaz.

Bedeli verilen süre içerisinde veya peşin olarak ödememe sebebi ile ihaleyi kaldırma yetkisi satış memuruna aittir.
Satış memurunun görevini zamanında yapmaması yahut bu yoldaki isteği reddetmesi üzerine Sulh Hukuk Mahkemesine şikayette bulunulabilir.