İhale Bedelinin Nemalandırılması

İİK.nun 118. maddesinde ihalenin feshi davası açıldığı takdirde, İİK.nun 134. maddesinde olduğu gibi ihale bedelinin nemalandırılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.Bununla birlikte, alacaklı ve borçlunun çıkarları İcra Müdürü tarafından korunmaktadır.kla yükümlüdür. Bu durumda, İİK’nun 134/5 maddesi kıyas yükümlülüğüne izin verir.Bununla uygulanabilir diyorum çünkü bu huSus yasasında yer almamıştır. Menkul satışlarında ihalenin feshi davası açıldığında, ihale bedelinin iade edileceğine dair iddiaşkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, borçlunun, alacaklının ve hatta ihale alıcısının menfaatine bir olay olduğundan, nemalandırılmayacağına dair yasada herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, nemalandırılmayacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.masının daha doğru olacağı görüşündeyim. (Sıra cetveli Nemlendirme) Gelen faktörlerHerkesin hissesi oranında iz dağıtılır.