Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Cezai Sorumluluğu

Hakim, tutuklama gerekçeleri ve şartları oluşmadan tutuklama kararı verdiğinde bu davranışı suç olarak değerlendirir. Örneğin, bir hakimin, davalı vekilinin ısrarla mahkemeleri reddederek, mahkemenin nüfuzunu kırdığı gerekçesiyle CMK’daki tutuklama şartları dışına çıkarak tutuklama kararı vermesi, görevi kötüye kullanma suçu olarak kabul edilmiştir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 08.12.1986, K. 565).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir