Hasta Vücudunda Yabancı Madde Unutulması

Öğreti, hastanın vücudunda yabancı bir madde unutmasını “tedaviye eşlik eden hata” olarak tanımlar.

Kompresör, tampon gibi vücudunda sık unutulan maddeler, hastanın sağlığına büyük zararlar ve hatta ölüme bile yol açabilir. Hekimler, hasta vücudunda yabancı madde unutulmasının değerlendirilmesi konusunda iki farklı görüşe sahiptir. Hekimler, yabancı madde unutulmasının şanssızlık olduğunu ve çok deneyimli ve özenli hekimlerin bile başına gelebileceğini savunurken, bazı hekimler ise hekimin özensizliğinin yabancı madde unutulmasına neden olduğunu söylüyor.

Yargıtay, bir operatörün ameliyat sırasında mesleki değil meslek dışı dikkatinin bile böyle bir olaya asla meydan vermemesi gerektiğini belirtti.

Danıştay, ameliyat sırasında vücudunda unutulan gazlı bezin ikinci ameliyatta alınana kadar hastanın çektiği acı, ıstırap ve bu süre içinde ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirememesi nedeniyle uğranılan manevi zararın tazmin edilmesi gerektiğini kararlaştırdı. Amerika Birleşik Devletleri’nde, gazlı bezin hastanın karnında unutulması durumunda hemşirenin değil, hekimin sorumlu olduğuna karar verilmiştir.

Danıştay, bilirkişinin karın boşluğunda batın bezi unutulmasının hizmet kusuru olarak değerlendirilemeyeceğine dair raporuna rağmen, batın bezlerinin uygulamada sayılarak kullanıldığı ve bu nedenle ameliyattan sonra eksik olduğunun bilinebileceğinden, hizmet sırasında gerekli dikkat ve özen gösterilmediği için istenen maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği yönünde karar verdi.

Yargıtay, gazlı bezin vücutta unutulduğu çekişmesiz olduğuna göre, doktorun objektif ağır kusurunun varlığı kabul edilmeli ve doktorun kusurlu olup olmadığının bilirkişiye sorulması gerekmemelidir.”

Ekip çalışması sırasında yapılan bir ameliyatta, hastanın karnında unutulan malzemelerden kimin sorumlu olacağı sorunu ortaya çıkarır.

Somut bir olayda, geminin kaptanı hekimdir gibi bir sorumluluk anlayışından ziyade, sayma ve kontrol işlemini yapan kişilerin sorumlu tutulması daha adil görünüyor. Bu durumda, hekimin sorumluluğu, sayma işleminin uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda gerekli kontrol ve gözetim yapmamasından kaynaklanabilir. Bu durumda hem teknisyenin hem de hemşirenin sorumluluğu vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir