Hasta Vücudunda Yabancı Madde Unutulması

Hasta vücudunda yabancı madde unutulması öğretide “tedaviye eşlik eden hata” olarak adlandırılmaktadır.

Hasta vücudunda sık unutulan maddelere örnek olarak, kompres, tampon gibi maddeler gösterilebilir ve bunlardan hastanın sağlığında ciddi zararlara ve hatta ölüme dahi yol açanlar bulunmaktadır. Hasta vücudunda yabancı madde unutulmasının nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda öğretide hekimlerin iki farklı görüş savundukları görülmektedir. Bir kısım hekimler, yabancı madde unutulmasının şanssızlık olduğunu ve çok tecrübeli ve özenli hekimlerin dahi başına gelebileceğini savunurken, bazı hekimler ise yabancı madde unutulmasının nedeninin hekimin özensizliği olduğunu ifade etmektedirler.

Yargıtay, hasta karnında koher pensinin unutulmasıyla ilgili olarak “bir operatörün ameliyat sırasında mesleki değil meslek dışı dikkatinin bile böyle bir olaya asla meydan vermemesi gerektiğini” belirtmektedir.

Danıştay da ameliyatta hastanın vücudunda unutulan gazlı bezin ikinci ameliyatla alınana kadar hastanın çektiği acı, ıstırap ve bu süre içinde ailesine karşı yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeni ile uğranılan manevi zararın tazmin edilmesi gerektiğine karar vermiştir. ABD’de hastanın karnında gazlı bez unutulmasından, malzemeyi sayan hemşirenin değil, hekimin sorumlu olduğuna karar verilmiştir.

Danıştay, bilirkişinin karın boşluğunda batın bezi unutulmasının hizmet kusuru sayılamayacağı yönündeki raporuna rağmen, uygulamada batın bezlerinin sayılarak kullanıldığı, dolayısıyla ameliyattan sonra eksik olduğunun bilinebileceği, bu nedenle hizmet yapılırken gerekli dikkat ve özen göstermediği gerekçesi ile istenen maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir.

Yargıtay’ın da gazlı bezden dolayı hekimi sorumlu tuttuğunu, hatta bu bakımdan bilirkişiye dahi başvurulmasına gerek olmadığına ilişkin kararı bulunmaktadır; “Gazlı bezin vücutta unutulduğu çekişmesiz olduğuna göre bu açık olgu karşısında, doktorun objektif ağır kusurunun varlığı kabul edilmeli, doktorun kusurlu olup olmadığının bilirkişiye incelettirilmesine gerek duyulmamalıdır.”

Hasta karnında unutulan malzemelerle ilgili olarak ortaya çıkan sorun, ekip çalışması içerisinde gerçekleştirilen ameliyatta, kimin bundan dolayı sorumlu olacağıdır.

Geminin kaptanı hekimdir gibi bir sorumluluk anlayışında ziyade, somut olayda, sayma ve kontrol işlemini yapan kimselerin sorumlu tutulması daha adil görünmektedir. Burada hekimin sorumluluğu, sayma işleminin yapılıp yapılmadığı yönünde gerekli denetim ve gözetimi yapmamasından olabilir. Bu takdirde, hemşirenin veya teknisyenin yanı sıra hekim de sorumlu olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir