Halka Arz Süresi

Kuruluşta halka arzın nasıl ve ne şekilde olacağına ilişkin yayınımıza ulaşmak için buraya tıklayınız.

Yasa gereğince bu payların, şirketin tescilinden itibaren iki ay içinde halka arz edileceklerinin esas sözleşmede öngörülmesi ve ayrıca taahhüt sahiplerince de garanti edilmesi şarttır. Bu taahhüt kem kurucular hem de yönetim kurulu üyelerince yapılır. Bu taahhüt kuruluşun bir parçasını oluşturur; diğer bir deyişle, kuruluşta böyle bir taahhüt olmadan bu şekilde bir halka arz söz konusu olamaz. Halka arz, kurucular, yönetim kurulu veya yetkili herhangi bir organ tarafından onaylanmış kabul edilir (TTK m. 350). Taahhüdün muhatabı, sermaye piyasası yatırımcılardır. Pay senetlerinin senede bağlanıp halka arzı, sermaye piyasası mevzuatına göre iki ay içinde yapılır. Dolayısıyla satış süresi dahil arz ve satışa ilişkin bütün süreç, SPK gözetim ve denetimine tabidir. SPK’nın payları taahhüt edenlerden gerekli garantileri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere göre alır ve hatta bu garantilerin tam güvence sağlamak amacıyla tescilden önce de istenmesine bir engel yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir