Haksız Fiillerin Fonksiyonu

Kimi yazarlara göre haksız fiil hukukunun temel amacını, meydana gelen zararın denkleştirilmesi yani zararın tazmini oluşturmaktadır. Bu görüş, bugün için hakim görüş niteliği taşımamaktadır. Görüşün doktrinde eleştirilme sebebi meydana gelen tazmin edilme halinin haksız fiil hukukuna özgü bir fonksiyon olarak değerlendirilememesidir. Mesela sigorta sözleşmesinde de zararın giderilmesi söz konusu olmaktadır.

Bir başka görüşe göre, haksız fiil hükümlerinin temel amacı haksız fiili gerçekleştiren kişiyi (faili) cezalandırmaktır. Bu görüş Ceza Hukuku’nda olduğu gibi burada da taraftar bulamamıştır.

Not: Borçlar Hukuku’nda incelenen sorumluluk nakdi sorumluluktur. Yoksa Borçlar Hukuku ceza hukukunun alanına giren cezai sorumlulukla ilgilenmez. Bir kişinin diğerine karşı sorumlu olup olmadığı, tazminle yükümlü olup olmadığı borçlar hukukun değerlendirme kapsamına girmektedir.

Diğer görüşe göre ise haksız fiilin temel amacını önleme oluşturmaktadır. Doktrinde kabul edilen bu hakim görüşe göre, haksız fiil hükümleri sorumluluk öngörerek haksız fiil işlenmesine engel olmayı amaçlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir