Site icon KAYA & ELMADAĞ

Haczin Süresi Var Mıdır? Haciz Düşer Mi? Yenileme Talebi

Alacaklının haciz isteme hakkı, süreye tabidir (İİK m. 78/2). Bu nedenle, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra haciz isteme hakkı düşer. Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse, alacaklının itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurduğu (m. 68-68/a) tarihten veya itirazın iptal davasının açıldığı (m. 67) tarihten, bu husustaki icra mahkemesi veya mahkeme kararının kesinleşmesine kadar geçen süre, bir yıllık haciz isteme süresinin hesabında dikkate alınmaz (m. 78/2).

Bir yıl içinde alacaklı haciz talebinde bulunmaz veya haciz talebini geri alıp da bu bir yıl içinde yenilemezse takip dosyası işlemden kaldırılır (m. 78/4, Yönetmelik m. 108/2). Bu nedenle, dosya yalnızca işlemden kaldırılır, yoksa icra takibi son bulmaz.

Dosyanın işlemden kaldırılması hükümleri şunlardır (m. 78/5);

Alacaklının yeniden haciz talebinde bulunması gerekir. Bu yenileme talebi yalnızca haciz talebi içindir. Takip talebinin (m. 58) yenilenmesine ve borçluya yeni bir ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur; kesinleşmiş olan icra takibi derdesttir. Borçlu, yenileme talebini öğrenmelidir. İlamsız takiplerde, alacaklı, yenileme talebi üzerine başvurma harcı ve binde beş peşin harçtan oluşan yeniden bir harç ödemelidir. Yenileme harçları ve masrafları borçluya yüklenemez.

 

 

Exit mobile version