Haczin Süresi Var Mıdır? Haciz Düşer Mi? Yenileme Talebi

Alacaklının haciz isteme hakkı süreye tabidir (İİK m. 78/2). Buna göre, haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse, alacaklının itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurduğu (m. 68-68/a) tarihten veya itirazın iptal davasının açıldığı (m. 67) tarihten, bu husustaki icra mahkemesi veya mahkeme kararının kesinleşmesine kadar geçen zaman veya alacaklıyla borçlunun icra dairesindeki taksit sözleşmesi yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman bu bir yıllık haciz isteme süresinin hesabında dikkate alınmaz (m. 78/2).

Alacaklı bu bir yıllık süre içinde haciz talebinde bulunmaz veya haciz talebini geri alıp da bu bir yıllık süre içinde yenilemezse takip dosyası işlemden kaldırılır (m. 78/4, Yönetmelik m. 108/2). Bu halde, dosya yalnız işlemden kaldırılır, yoksa icra takibi düşmez; takip son bulmaz.

Dosyanın işlemden kaldırılmasının hükümleri şunlardır (m. 78/5);

Yeniden haciz isteyebilmek için alacaklının yenileme talebinde bulunması gerekir. Bu yenileme talebi, yalnız haciz talebi içindir. Takip talebinin (m. 58) yenilenmesine ve borçluya yeni bir ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur; kesinleşmiş olan icra takibi devam etmektedir, yani derdesttir. Yenileme talebi borçluya tebliğ edilmelidir. İlamsız takiplerde, yenileme talebi üzerine alacaklıdan yeniden harç (başvurma harcı ve binde beş peşin harç) alınır. Yenileme giderleri ve harçları borçluya yükletilemez.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir