Hacze Takipsiz İştirak Usulü / Hacze Takipsiz İştirakta Nasıl Bulunulur?

Takipsiz iştirak, takibin yapıldığı icra dairesinden istenir. Borçlu ve alacaklılar, icra dairesi tarafından hacze takipsiz iştirak taleplerinin bildirildiği tarihten itibaren yedi gün içinde bu talebe itiraz edebileceklerini öğrenirler.

Bu süre içinde, borçlu veya alacaklılardan biri takipsiz iştirak talebine itiraz ederse, takipsiz iştirak talebinde bulunan kişinin hacze iştiraki geçici olarak kabul edilir ve yedi gün içinde mahkemede dava açması gerekir. Takipsiz iştirak talebinde bulunan kişi bu süre içinde mahkemede dava açmazsa, hacze iştirak hakkı ve geçici haciz düşer. Bu dava, mahkeme tarafından açılan basit yargılama usulüne (HMK m. 316-322) uygun olarak incelenir (İİK m. 101/2). Bir alacaklının bir nafaka ilamına dayanarak takipsiz iştirak talebinde bulunması durumunda bu usul uygulanmaz. çünkü onun alacağı esasen mahkeme kararıyla belirlenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir