Hacze Takipsiz İştirak Nedir?

Kanun, hukuki veya fiili engeller nedeniyle icra takibi yapamayan bazı alacaklıların, başka bir alacaklının talebi ile konulmuş olan hacze iştirak edebilir (İİK m. 101). İmtiyazlı iştirak veya takipsiz iştirak bu tür iştirak türlerini ifade eder.

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Kanunu Medenisinin (eski Medeni Kanun) 165. maddesi, eşler arasında icra takibi yapılmasını engelleyen cebri icra yasağını düzenlemektedir. Başka bir deyişle, karı koca arasındaki cebri icra düzenlemesinin hukuki dayanağı yoktur. Ancak velayet veya vesayet altında bulunan kişilerin velayet veya vesayet ilişkisi devam ettiği sürece, veli veya vasilerine karşı icra takibi yapmalarında fiili engel devam ettiği gibi, karı koca arasında cebri icra yoluna başvurmada da fiili engel devam ediyor. çünkü karı koca arasında icra takibi yapmak ile evlilik birliği bağdaşmaz. Karı koca arasında cebri icra yasağını düzenleyen eski Medeni Kanunun 165. maddesi, Türk Medeni Kanunu tarafından değiştirilmemiştir. İİK’nın 101. maddesi de değiştirilmemiştir. Bu nedenle, borçlunun eşinin hacze takipsiz iştirak hakkının devam ettiğine inanıyoruz.

İİK m. 101/son fıkra, ilama dayanan nafaka alacaklısına takipsiz iştirak hakkı vermiştir.

Hacze kimleri takipsiz iştirak edebileceklerine ilişkin yayınımıza ulaşmak için buraya tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir