Haciz Talebi Nedir? Nasıl Gönderilir?

Ödeme emrinin (takibin) kesinleşmesi üzerine, icra takibine kendiliğinden devam edilmez. Bunun için, alacaklının, takibe devam edilmesini istemesi, yani haciz talebinde bulunması gerekir (İİK m. 78; Y m. 12/A). Haciz talebi, “haciz istiyorum” veya “takibe devam edilmesini istiyorum” gibi ifadelerle olabilir.

Haciz isteme hakkı, ödeme emrinde alacaklı olarak gözüken kimseye veya alacaklının külli ya da cüzi haleflerine aittir. Haciz talebi, ödeme emrinde borçlu olarak gösterilen kimseye veya borçlunun külli ya da cüzi haleflerine karşı yapılır.

Haciz talebi bir dilekçe ile yapılabileceği gibi, icra dairesine sözlü veya elektronik ortamda UYAP üzerinden (m. 8/1) de bildirilebilir. Alacaklı, haciz talebi ile birlikte haczin gerektirdiği giderleri peşin öder (m. 59). Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse, alacaklı, haciz talebi ile birlikte bu itirazın giderildiğine ilişkin mahkeme (m. 67; 69) veya icra mahkemesi (m. 68, 68/a) kararını da icra dairesine vermelidir.

Alacaklının haciz isteyebilmesi için, ödeme emrinin kesinleşmiş olması gerekir. Ödeme emrinin nasıl kesinleştiğine dair yayınımıza ulaşmak için buraya tıklayın.

Alacaklı, haciz isteyebilmek için, borçlunun mal beyanında bulunmasını beklemek zorunda değildir (m. 78/1).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir