Haciz Talebi Nedir? Nasıl Gönderilir?

Ödeme emrinin (takibin) kesinleşmesinin ardından icra takibine kendiliğinden başlanmaz. Bunun için alacaklının haciz talebinde bulunması veya takibe devam edilmesini istemesi gerekir (İİK m. 78; Y m. 12/A). “Haciz talep ediyorum” veya “takibe devam edilmesini istiyorum” gibi ifadeler, haciz taleplerini ifade etmek için kullanılabilir.

Alacaklı olarak görünen kişi veya alacaklının külli veya cüzi halefleri, ödeme emrinde haciz isteme hakkına sahiptir. Haciz, ödeme emrinde borçlu olarak gösterilen kişiye veya borçlunun külli ya da cüzi haleflerine karşı yapılır.

Haciz talebi, UYAP (m. 8/1) aracılığıyla sözlü veya elektronik olarak icra dairesine iletilebilir. Haciz talebi ile birlikte, alacaklı haczin gerektirdiği masrafları peşin öder (m. 59). Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse, alacaklı ayrıca mahkeme (m. 67; 69) veya icra mahkemesi (m. 68, 68/a) kararını icra dairesine vermelidir.

Alacaklının haciz talep edebilmesi için ödeme emri kesinleşmiş olmalıdır. Ödeme emrinin kesinleşmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Alacaklı, borçlunun mal beyanında bulunmasını beklemek zorundadır (m. 78/1).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir