Haciz Nedir?

Ödeme emri kesinleşmiş olsa da, borçlu borcunu ödemezse, alacaklı takibe devam edilmesini, yani haciz isteme hakkına sahiptir. Bunun üzerine, alacaklının talebi üzerine icra dairesi borçlunun mallarını haczeder, satar ve bu parayla alacaklının alacağını öder. Alacaklının para ile tatmin edilmesi, icra ve iflas hukukumuzun en önemli kuralıdır; yani, alacaklı alacağını para olarak alır. Yoksa, haczedilen mallar borçlunun alacağına karşılık olmak üzere alacaklıya devredilemez. Bunun yerine, haczedilen mallar satılır ve alacaklının alacağı ödenir.

Genel haciz prosedürü, ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  1. Haciz (İİK m. 78-105)
  2. Hacizli malların paraya çevrilmesi (satılması) (İİK m. 106-137)
  3. Elde edilen paranın alacaklıya ödenmesi (veya alacaklılara paylaştırılması) (İİK m. 138-144)

Haciz, kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belirli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, icra dairesi tarafından talep eden alacaklının lehine borçluya ait mal ve haklara hukuken el konulmasıdır. Kesin (icrai) haciz, burada söz konusu olan ve tanımlandığı şeydir. İcra hukukunda farklı haciz türleri de vardır. Bu nedenle, geçici haciz, ihtiyati haciz, ilave haciz ve tamamlama haczinden bahsedilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir