Haciz Kim Tarafından ve Ne Zaman Yapılır?

Haciz icra müdürü tarafından yapılır. Ancak icra müdürü, haczi yardımcısına ve katiplerinden (icra dairesi görevlilerinden) birine de yaptırabilir (İİK m. 80/1).

İcra dairesinin, haciz talebinden itibaren en geç üç gün içinde haczi yapması gerekir (m. 79/1). Bu üç günlük süre, hacze başlamak için olup, haczin bu süre içinde bitirilmesi şart değildir. Aksi halde alacaklı, süresiz şikayet yoluna (İİK m. 16/2) gidebilir. Bundan başka, üç günlük süre geçtikten sonra yapılan hacizler de geçerlidir. Alacaklının gecikmeden kaynaklanan bir zararı doğarsa (örneğin, borçlu bu arada mallarını kaçırırsa) m. 5 uyarınca Devletin sorumluluğu da doğabilir.

Aynı borçluya karşı (başka tarihlerde yapılmış) birden fazla haciz talebi varsa, bu taleplerin tarihleri sırasına göre haciz yapılmalıdır. Haciz talepleri aynı günde yapılmışsa ise, bu halde yapılan haczin alacaklılar için müşterek (aynı derecede) olduğunu kabul etmek gerekir (Yönetmelik m. 12/A).

Resmi tatil günlerinde haciz yapılabilir mi?

İİK m. 51/1’e göre, resmi tatil günlerinde de haciz yapılabilir.

Gece vakti haciz yapılabilir mi?

Gece vakti, kural olarak haciz yapılamaz; yalnız, gece iş görülen yerlerde (örneğin, gece açık olan AVM’lerde, sinema veya restoranlarda) gece vakti hasılat haczi yapılabilir (m. 51/1). Borçlunun mal kaçırması ihtimali varsa, gece vakti (m. 51/1) ve erteleme hallerinde (m. 54/2, 54/a/2, 55/2) dahi haciz yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir