Haciz Kim Tarafından ve Ne Zaman Yapılır?

İcra müdürü haczi gerçekleştirir. Bununla birlikte, icra müdürü haczi yardımcısına veya icra dairesi görevlilerinden birine yaptırabilir (İİK m. 80/1).

Haciz talebi, icra dairesinin en geç üç gün içinde haczi gerçekleştirmesi gerekir (m. 79/1). Bu üç günlük süre, hacze başlamak içindir ve haczin bu süre içinde tamamlanması gerekmez. Aksi halde alacaklı süresiz şikayet yoluna başvurabilir (İİK m. 16/2). Bunun yanı sıra, üç gün geçtikten sonra yapılan hacizler geçerlidir. Alacaklının gecikmeden kaynaklanan bir zararı varsa (örneğin, borçlu mallarını kaçırırsa) m. 5 uyarınca devlet de sorumludur.

Bir borçluya karşı birden fazla haciz talebi başka tarihlerde yapılmışsa, bu taleplerin tarihleri sırasına göre haciz yapılmalıdır. Haciz taleplerinin aynı gün yapılmışsa, haczin alacaklılar için aynı derecede olduğunu kabul etmek gerekir (Yönetmelik 12/A).

Resmi tatil günlerinde haczedilme hakkı var mı?

İİK m. 51/1 uyarınca, haciz resmi tatil günlerinde de yapılabilir.

Gece boyunca haciz uygulanabilir mi?

Yalnızca gece iş görülen yerlerde (örneğin, sinema, alışveriş merkezleri ve restoranlar) gece haczi yapılabilir (m. 51/1). Borçlunun mal kaçırma olasılığı varsa, gece vakti (m. 51/1) ve erteleme hallerinde (m. 54/2, 54/a/2, 55/2) haciz yapılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir