Haciz Borçlunun Yokluğunda Yapılabilir Mi?

Hukukumuza göre, borçluya hacze gelineceği hakkında önceden haber verilmez. Ancak hacze gidildiğinde, borçlunun aranması ve mümkünse onun bilgisi dahilinde haciz yapılması daha iyidir. Zira borçlu, hacze gelen icra dairesi görevlisine borcunu ödeyerek hacze engel olmak isterse, haciz işlemi durur. İcra dairesince, bu geçici makbuz kesin tahsilat makbuzu ile değiştirilir (Niz. m. 29). Bununla birlikte, borçlunun yokluğunda haciz geçerli ve Kanuna uygundur. Çünkü borçlu, haciz sırasında haczedilecek malın olduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa, haciz borçlunun yokluğunda yapılır (m. 80/2). Bu nedenle, borçlunun evini çilingirle açmak ve haciz yapmak da mümkündür. Bununla birlikte, kanımızca bu uygulamanın anayasal temel haklar açısından değiştirilmesi ve en azından Anayasaya uygun tedbirler ve güvenceler çerçevesinde düzenleme yapılması uygun olur (Anayasa m. 21).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir