Fazla Çalışma Ücretinde Farklı Düzenlemelere Gidilebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan FÇ ücretinin %50 zamlı ödeneceğine ilişkin hüküm, nispi emredici niteliktedir. Yani öngörülen oran iş ya da toplu iş sözleşmeleriyle ancak çalışan lehine arttırılabilir. İşverenin talebi ve işçinin onayıyla 270 saate kadar FÇ süresine ait ücretlerin çalışanın ücretine dâhil edilmesi mümkündür. Bu durumda işçi ücreti değişkenlik gösterebilir. Ancak her halükârda 270 saati aşan çalışmalarda çalışan, FÇ ücretini talep edebilir.

Not: Birtakım sözleşmelerde FSÇ ya da FÇ ücretlerinin asıl ücretlere dâhil edildiği uygulamalara rastlanmaktadır. Bu tür sözleşmelerin, geçerliliğine yönelik mevzuatta bir düzenleme bulunmamakla birlikte sözleşme serbestisi ilkesi ve belirli sınırlamalar dâhilinde geçerli olduğuna dair Yargıtay kararları mevcuttur.90 Ancak FÇ ücreti hesaplamaları konusunda karşıt Yargıtay kararlarının da mevcut olması nedeniyle bu tür sözleşmelerin yapılmamasının işverenin lehine olacağı kanaatindeyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir