Esas Sözleşmenin Şekli ve Niteliği

Esas sözleşmenin şekli yazılı olmalıdır ve m. 339 hükmündeki gerekli unsurları içermelidir. Eski TTK’de anonim şirket, en az beş kurucu tarafından oluşturulan esas sözleşme olarak anılırdı. Yeni yasa, bir kişinin anonim bir şirket kurmasına izin verdiği için, tek kurucu tarafından hazırlanan şirket statüsünün adını değiştirecektir. Birden çok ortaklı anonim şirketlerde statü bir sözleşmedir. Tek ortaklı bir kuruluş, tek kurucunun şirket kurma kararını tek taraflı bir hukuki işlem olarak ifade ettiğinden, tek yanlı kuruluş beyanı olarak bilinir.

Borçlar hukukundaki iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler, esasen “şirket sözleşmesi”nden birçok yönden farklıdır. Şirket sözleşmesinde, ortak bir amaç güdülmekte ve ortaklar arasında ve ortaklar arasında yükümlülükler vardır. Bununla birlikte, borçlar hukukuna ilişkin iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde olduğu gibi, yükümlülükler de doğrudan irade beyanında bulunan taraflar arasında gerçekleşir. Ayrıca, şirket sözleşmesinin temel özelliği, ortak bir amacın güdülmesi, bu amaca ulaşmak için birlikte çaba sarf edilmesi ve kazanca ve zarara katılmaktır. Bununla birlikte, her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerde ortak kazanç ve zarar söz konusu değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir