Esas Sözleşmenin Şekli ve Niteliği

Şekil olarak esas sözleşmenin yazılı olması ve m. 339 hükmündeki zorunlu unsurları içermesi gerekir. Eski TTK döneminde anonim şirkette en az beş kurucu olması gerektiğinden, bu kişilerce hazırlanan şirket statüsü esas sözleşme olarak anılmaktaydı. Ancak yeni kanunda anonim şirketin bir kişi ile kurulması mümkün kılındığından, tek kurucu tarafından hazırlanacak şirket statüsünün adı değişmiş olmaktadır. Birden çok ortaklı anonim şirketlerde statü, sözleşme niteliğindedir. Ancak tek ortaklı kuruluşta ise, tek kurucunun şirket kurmaya yönelik irade açıklaması, tek taraflı bir hukuki işlem şeklinde olduğundan, buna tek yanlı kuruluş beyanı denilmektedir.

Esasen “şirket sözleşmesi”, anlam ve içerik açısından borçlar hukukundaki iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden birçok yönden farklı bulunmaktadır. Şöyle ki şirket sözleşmesinde, müşterek bir amaç güdülmekte ve yükümlülükler de hem bireysel olarak ortaklar arasında hem de ortaklar ile ortaklık arasında oluşmaktadır. Buna karşın, borçlar hukukuna ilişkin iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde müşterek bir amaç olmadığı gibi, yükümlülükler de, doğrudan irade beyanında bulunan taraflar arasında meydana gelmektedir. Ayrıca, şirket sözleşmesinin esaslı karakteri, müşterek bir amacın güdülmesi, ortak amaca erişmek için müşterek çaba sarf edilmesi ve kazanca ve zarara katılma teşkil etmektedir. Buna karşın iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde müşterek kazanca ve zarara katılma da söz konusu olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir