Duruşmayı kim yönetir?

Duruşmayı asliye ceza mahkemesinde, mahkemenin yargıcı yönetir. Ağır ceza mahkemesinde 3 yargıç görev yapar. Bir başkan iki üye. Duruşmayı başkan yönetir; gerektiğinde üyelerden yardım alır. Duruşmanın akışı şöyledir: Duruşmanın başında sanık ve müdafiinin, tanık ve bilirkişilerin hazır olup olmadığı saptanır. Bunun amacı, duruşmanın başında hazır bulunmayan bir sanık hakkında bir önleme (tutuklama ya da zorla getirme) gerek olup olmadığını, mahkeme tarafından müdafi atamaya yer olup olmadığını, bir tanık ya da bilirkişinin yokluğu nedeniyle duruşmayı geri bırakmaya gerek bulunup bulunmadığını anlamaktır. Tanık ve bilirkişilerin yoklamasından sonra, sanığın kimliği saptanır ve kişisel durumu hakkında bilgi alınır. Sonra başkan iddianamenin kabulü kararını okur ve duruşmayı başlatır. Bununla sanık, hakkındaki suçlamayı bir kez daha öğrenmiş olur. Sıra sanığın sorgusuna gelir. Sorgu, sorgunun ilkeleri çerçevesinde yürütülmelidir. Özellikle sanığın “susma hakkı” göz önünde bulundurulmalıdır. Gerek sanığın sorgusu ve gerek iddianamenin kabulü kararının okunması sırasında, tanıkların mahkeme salonunu terk etmiş olmaları şarttır.

Sorgudan sonra, delillerin ileri sürülmesi gerekir. Her delilin ele alınmasından sonra, sanığa bir diyeceğinin olup olmadığı sorulacaktır. Savcı ve müdafi de söz istediklerinde, kendilerine açıklama yapma olanağı tanınacaktır. Delillerin ileri sürülmesi ve tartışılması sonuçlandıktan sonra, savcıya, müdafie ve sanığa söz verilecektir. Son söz daima sanığındır. Böylece duruşmanın birinci devresi, yargılama devresi sona ermektedir. Daha sonra ikinci devrede, son karar devresinde, mahkeme gizli bir oturum yapmakta, son kararı verecek olan yargıçlar aralarında tartışmakta ve oy kullanarak son kararı gerçekleştirmektedirler. Bu son kararın bildirimi ile duruşma ve aynı zamanda birinci derece yargılama sona ermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir