Deprem Sigortasına İlişkin Yargı Kararları

Deprem sigortasına (zorunlu deprem sigortası, DASK, ihtiyari deprem sigortası, depremden kaynaklanan ölüm sebebiyle tazminat) ilişkin yargı kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/14 K. 2021/399 T. 01.04.2021

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 2. Tüketici Mahkemesince verilen davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine ilişkin karar davacılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacılar vekili 24.05.2016 tarihli dava dilekçesiyle; müvekkilllerinin 25.08.1999 tarihinde geçirdikleri trafik kazasında müşterek çocukları M. A.’ı kaybettiklerini, kendilerinin de yaralandıklarını, kaza neticesinde ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazmini için dava…

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, E. 2019/14 K. 2021/399 T. 01.04.2021

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/14 K. 2021/399 T. 01.04.2021

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 2. Tüketici Mahkemesince verilen davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine ilişkin karar davacılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacılar vekili 24.05.2016 tarihli dava dilekçesiyle; müvekkilllerinin 25.08.1999 tarihinde geçirdikleri trafik kazasında müşterek çocukları M.A’ı kaybettiklerini, kendilerinin de yaralandıklarını, kaza neticesinde ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazmini için dava açılması…

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, E. 2019/14 K. 2021/399 T. 01.04.2021

 

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/128 K. 2014/5788 T. 15.04.2014

MAHKEMESİ : Sarıgöl Asliye Hukuk Mahkemesi   TARİHİ : 14/11/2012   NUMARASI : 2010/133-2012/201   Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:   –   K A R A R   –   Davacı vekili, müvekkiline ait zorunlu deprem sigortası bulunan binanın tektonik krip afet ile hasarlandığını açıklayıp, fazlaya dair haklarını saklı tutarak 150.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.   Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.   Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; tektonik krip…

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ, E. 2014/128 K. 2014/5788 T. 15.04.2014

Danıştay 11. Daire, E. 2001/2549 K. 2005/183 T. 14.01.2005

T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No : 2001/2549 Karar No : 2005/183 Davacı : … Davalı : T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı-ANKARA Davalı Özeti : Davacı tarafından, 4452 sayılı yetki yasasına dayanılarak çıkarılan 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenen Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları ve aynı Kararname ile kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kadro cetveli ile zorunlu deprem sigortası uygulamasının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Zorunlu deprem sigortasının hukuki dayanağı 4452 sayılı Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin…

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…DANIŞTAY 11. DAİRE, E. 2001/2549 K. 2005/183 T. 14.01.2005

 

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/17874 K. 2018/7735 T. 13.09.2018

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi   Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü   –   K A R A R   –   Davacı vekili; müvekkilinin konutunu davalı bankadan konut kredisi kullanarak satın aldığını, konutu ile ilgili 15.09.2009-15.09.2010 tarihlerini kapsar … yapıldığını, … ‘ın davalı Banka tarafından yenilenmediğini, 23.10.2011 tarihinde deprem olduğunu, binanın hasarlanmadığını, 26.11.2011 tarihinde yeniden … yaptırıldığını, 03.02.2011 de … güvencesini aşan kısım ile ilgili davalı … firması tarafından konut…

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ, E. 2015/17874 K. 2018/7735 T. 13.09.2018

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2012/6799 K. 2013/6413 T. 01.04.2013

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   Taraflar arasında görülen davada … Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17.11.2011 tarih ve 2010/111-2011/442 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin … ilçesi, … Köyü’nde bulunan evini davalı … ‘na deprem sigortası ile sigortalattığını, 04.10.2009 tarihinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen deprem nedeni ile sigortalatmış olduğu evinde hasar meydana geldiğini, hasara ilişkin tutanak düzenlendiğini, hasar

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, E. 2012/6799 K. 2013/6413 T. 01.04.2013

 

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/19203 K. 2019/9230 T. 10.10.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … Sigortalar Kurumu vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, müvekkiline ait konutun Van ilinde meydana gelen depremler sonrasında 22.11.2011-22.11.2012 arasını kapsayan zorunlu deprem sigorta poliçesi ile hasarsız olduğu tespiti ile sigortalandığını, poliçenin tanziminden sonra meydana gelen deprem neticesinde müvekkilinin evinin ağır hasarlı olduğu tespit edilerek konutun bulunduğu sitenin yıkımına karar verildiğini, davalı kurumun rizikonun ve hasarın poliçenin düzenlenmesinden önce gerçekleştiği gerekçesi ile sigorta tazminatını müvekkiline

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ, E. 2016/19203 K. 2019/9230 T. 10.10.2019

 

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/1125 K. 2014/7851 T. 20.05.2014

MAHKEMESİ : Sarıgöl Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 14/11/2012 NUMARASI : 2011/54-2012/199 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, müvekkiline ait zorunlu deprem ve yangın sigortası bulunan binanın tektonik krip afet ile hasarlandığını açıklayıp, fazlaya dair haklarını saklı tutarak 10.000 TL maddi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; tektonik krip afetin deprem niteliğinde olmadığı gerekçesi ile davanın

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ, E. 2014/1125 K. 2014/7851 T. 20.05.2014

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2016/4592 K. 2017/3370 T. 20.03.2017

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki asıl ve birleşen davada maddi -manevi tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl ve birleşen davaların ayrı ayrı kısmen kabullerine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:   Y A R G I T A Y K A R A R I       Davacılar vekili, asıl davada; davacılardan Nuriye’nin eşi ,diğer davacı … Bade Su’nun babası olan … ’ın, 23/10/2011 tarihinde … . ilinde meydana gelen deprem sırasında davalılardan … ’a ait ve adı

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ, E. 2016/4592 K. 2017/3370 T. 20.03.2017

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2012/786 K. 2013/318 T. 06.03.2013

Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkeme’since davanın kısmen kabulüne dair verilen 09.12.2010 gün ve 2005/10 E., 2010/387 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 26.04.2011 gün ve 3418/4733 E. K. sayılı ilamı ile; ( … 1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.   2-Diğer temyiz itirazına gelince; dava, deprem nedeniyle binanın yıkılmasından dolayı uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalı tarafından temyiz olunmuştur.   Dava konusu

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, E. 2012/786 K. 2013/318 T. 06.03.2013

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/10374 K. 2014/14630 T. 11.11.2014

MAHKEMESİ : VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 19/11/2013 NUMARASI : 2011/682-2013/436   Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekilleri tarafından istenilmekle; taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalılar vekili Av.P. K … geldi. Aleyhine temyiz olunan davacı vekili Av.Ö. S … geldi. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli gün ve saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:   Y A R G I T A Y

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ, E. 2014/10374 K. 2014/14630 T. 11.11.2014

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/12369 K. 2014/12740 T. 30.09.2014

MAHKEMESİ : VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 02/04/2014 NUMARASI : 2011/681-2014/123   Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekili tarafından istenilmekle; taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalılar vekili Av. P. K.geldi. Aleyhine temyiz olunan davacı vekilleri Av. Ü.A., Av. T. K. geldi. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli gün ve saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:   Y A R G I T A

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ, E. 2014/12369 K. 2014/12740 T. 30.09.2014

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2015/13752 K. 2016/6569 T. 26.04.2016

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK(TÜKETİCİ) MAHKEMESİ   Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmü asıl dosya ve birleşen dosya taraf vekilleri temyiz etmitir. Hükmün, duruşmalı olarak incelenmesi asıl dosya ve birleşen dosya davalılar vekili tarafından istenilmekle; daha önceden belirlenen, 26/04/2016 tarihli duruşma günü için yapılan tebligat üzerine; temyiz eden bir kısım davalılar vekili Av … ile ihbar olunan Hazine vekili Av. Sema Selçuk geldi. Karşı taraf adına gelen olmadı. Açık duruşmaya başlandı ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli saatte

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ, E. 2015/13752 K. 2016/6569 T. 26.04.2016

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2016/11827 K. 2018/6335 T. 16.10.2018

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)   TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada … Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/04/2015 gün ve 2013/504 – 2015/254 sayılı kararı düzeltilerek onayan Daire’nin 08/06/2016 gün ve 2015/11293 – 2016/6341 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacı vekili, müvekkili kooperatife ait binada 19/05/2011 tarihinde meydana gelen deprem neticesinde hasar meydana geldiğini, söz konusu binanın zorunlu deprem sigortalı

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, E. 2016/11827 K. 2018/6335 T. 16.10.2018

Danıştay 11. Daire, E. 2005/1353 K. 2007/6248 T. 29.06.2007

T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No: 2005/1353 Karar No: 2007/6248   Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …   Vekili : …   Karşı Taraf(Davalılar): 1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2- …Belediye Başkanlığı   Vekili : …   İsteğin Özeti: 17.8.1999 tarihinde meydana gelen depremde iki dükkanı ve bir evi yıkılan ve içindeki eşyaları zarar gören davacının olayda idarenin hizmet kusuru bulunduğunu ileri sürerek …-TL maddi tazminatın 17.8.1999 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açtığı davanın reddi yolunda verilen … İdare Mahkemesinin …gün ve E:…, K:…sayılı kararının; davacı tarafından, temyizen incelenerek

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…DANIŞTAY 11. DAİRE, E. 2005/1353 K. 2007/6248 T. 29.06.2007

Danıştay 11. Daire, E. 2005/1353 K. 2007/6248 T. 29.06.2007

T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No: 2005/1353 Karar No: 2007/6248   Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …   Vekili : …   Karşı Taraf(Davalılar): 1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2- …Belediye Başkanlığı   Vekili : …   İsteğin Özeti: 17.8.1999 tarihinde meydana gelen depremde iki dükkanı ve bir evi yıkılan ve içindeki eşyaları zarar gören davacının olayda idarenin hizmet kusuru bulunduğunu ileri sürerek …-TL maddi tazminatın 17.8.1999 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açtığı davanın reddi yolunda verilen … İdare Mahkemesinin …gün ve E:…, K:…sayılı kararının; davacı tarafından, temyizen incelenerek

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…DANIŞTAY 11. DAİRE, E. 2005/1353 K. 2007/6248 T. 29.06.2007

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir