Cinsiyet Değişikliğinin Hukuki Şartları

Cinsiyet değişikliğine ilişkin müdahaleler de bir tıbbi müdahaledir ve bu anlamda tıbbi müdahalenin genel koşullarına tabidir. Türk Medeni Kanunu açık bir hüküm ile bu tür tıbbi müdahalelere müsaade etmiş bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak mevzuatımızda açık bir hüküm bulunmadığı dönemde, Yargıtay, cinsiyet değişikliği yapılmasının mümkün olmadığını, zira kişinin, vücudu üzerinde tasarruf yetkisinin bulunmadığına karar vermiştir. Bu kararında Yargıtay psikolojik endikasyonu kabul etmemiştir.

Medeni Kanun’un 40. maddesine göre, cinsiyet değiştirmek isteyen transeksüellere, mahkemece izin verilebilir. Bunun için şu şartların gerçekleşmiş olması gerekir:

  1. Kişi şahsen başvuruda bulunmalı
  2. On sekiz yaşını doldurmuş olmalı
  3. Evli olmamalı
  4. Transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bılunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemelidir.

Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir (TMK m. 40/2).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir