Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi Nedir?

Ceza hukuku ile özel hukukun hukuka aykırılık anlayışları arasında fark vardır. Bundan dolayı, her suç teşkil eden hukuka aykırı fiil, aynı zamanda özel hukukta haksız bir fiil teşkil etmez. Yani sorumluluk hukukunda suç eşittir haksız fiil denilemez. Hukuka aykırılık anlayışlarındaki bu farklılıktan meydana gelecek problemleri çözmek amacıyla BK’da bazı düzenlemelere gidilmiştir.

Bu mesele, BK.m.53’te (TBK.m.74) düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre, hukuk hakimi ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hâkimini bağlamaz.

Bu düzenlemeyle işaret edilmek istenen nokta, farklı kararların varlığı halinde hukuk hâkiminin farklı bir sonuca varabileceğidir.

TBK – MADDE 74- Hâkim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir.

Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hâkimini bağlamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir