Zarar Sigortası Nedir? Zarar Sigortaları Nelerdir?

Zarar sigortaları, sigortalının para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin meydana gelmesi halinde; sigortacının, sigorta sözleşmesi kapsamında bulunan bu zararını tazmin etmeyi üstlendiği sigortalardır. TTK sistematiğinde zarar sigortaları iki başlık altında ele alınmıştır; Mal sigortaları Taşınır veya taşınmaz bir mal ile maddi olmayan mallar (marka, patent, fikri haklar gibi) üzerinde kişinin sahip olduğu menfaatin sigortalanması, mal sigortası olarak nitelendirilmektedir. Ancak dikkat edilmelidir ki, mal sigortasıyla teminat altına alınan malın kendisi değil; sigortadan yararlanacak olan kişinin menfaatidir; mal sigortalarında mal değil, menfaat sigortalanır. Sorumluluk sigortaları Sorumluluk sigortaları, sigorta ettiren üçüncü kişilere karşı sorumluluğuna yol açan olaylar sonucunda malvarlığının azalması rizikosunu

Devamını okumak için tıklayın…Zarar Sigortası Nedir? Zarar Sigortaları Nelerdir?