Bireysel (Ferdi) Marka Nedir?

Bir marka, bir gerçek veya tüzel kişiye ait olup, o markanın sağladığı haklar sadece bir kişiye ait ise böyle markalara bireysel (ferdi) marka denilir. Bir marka üzerinde iştirak halinde veya müşterek mülkiyet varsa o marka gene bireysel markadır. Bireysel markada tayin edici unsur marka üzerindeki mutlak hakkın bir veya birkaç kişiye ait olması ve bu kişilerin iştirak ve müşterek mülkiyet hükümleri dahilinde marka üzerinde mutlak hak sahibi olmaları ve bütün hakları kullanmalarıdır. Oysa, garanti markasında marka sahibi markasını kullanamaz. Ortak markada ise, birden çok kişinin kullanımı vardır. Marka hakkının birden fazla sahibi olması durumunda sahiplerden birinin kendisine düşen payı tamamen

Devamını okumak için tıklayın…Bireysel (Ferdi) Marka Nedir?

Hizmet Markası Nedir?

Hizmet markası, bir teşebbüsün hizmetlerinin diğer teşebbüslerin hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması koşuluyla her türlü işaretlerdir (SMK m. 4/1). Teşebbüsün arz ettiği hizmetin niteliği markanın tesciline hiçbir engel oluşturmaz. SMK hükümlerine göre, işaretler ilgili hizmetleri ayırt edici kılacak özellikte olmasa bile, tescili mümkündür. Bankacılık ve sigortacılık gibi alanlarda çalışan işletmelerin malları yoktur, fakat “hizmetleri” vardır.

Ticaret (Mal) Markası Nedir?

“Mal markası” diye de anılan ticaret markası, bir teşebbüsün mallarının diğer teşebbüslerin mallarından ayırt edilmesini sağlayan işarettir (SMK m. 4/1). Tanımdan da anlaşılacağı üzere, ticaret markası, bir teşebbüsün imal ettiği ve/veya ticaretini yaptığı taşınır mallarla ilgilidir. Teşebbüs taşınır malı ister imal etsin, ister sadece ticaretini yapsın biri veya her ikisi için ticaret markasını kullanabilir. Ticaret markası, bir menkul mal ile ilgili olan, onun üstüne ve/veya ambalajına konulan markadır.

Pozisyon Markası Nedir? Pozisyon Markası Türk Hukukunda Var Mı?

Geleneksel olmayan marka türlerinden biri de, pozisyon markalarıdır. Pozisyon markası kavramı, belirli bir işaretin, markanın ilişkin olduğu tüm malların aynı bölümüne ve aynı şekilde yerleştirilmesini ifade etmektedir. Pozisyon markası kavramı, oldukça yeni bir kavram olup; Avrupa Birliği mevzuatında dahi ilk kez 2017 yılında düzenlenmiştir. Pozisyon markası kavramı iç hukukumuzda yer almamaktadır. Bununla beraber, SMK m. 4/1 belirtilen tanım çerçevesinde pozisyon markasının da tescili mümkündür. Örneğin; Adidas’ın üç şeritten oluşan pozisyon markası ve Christian Louboutin’in kırmızı tabanlı kadın ayakkabısı markası gibi.

Marka Nedir? Markanın Tanımı

Marka, bir teşebbüsün mallarının ve hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve net olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler veya malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir (SMK m. 4/1).