Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/11637 K. 2016/1208 T. 08.02.2016

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVALILAR : 1- … 2- … Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın davacı aracına tam kusurlu çarparak hasara yol açtığını, hasar bedelinin davalının trafik sigortacısından alındığını, davacı aracının ticari araç olduğunu ve tamir süresince 13 gün boyunca çalışamadığını, davacının aracıyla bir şirketin taşıma işini yaptığını, onarım süresince aracının yerine başka bir araç ile 3. kişiye taşıma işini yaptırıp 4.997,20

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/11637 K. 2016/1208 T. 08.02.2016

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/14792 K. 2017/5697 T. 18.05.2017

Davacı … ( … Tur) Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti ile davalı … aralarındaki dava hakkında … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 14/10/2015 gün ve 2014/648 E.-2015/414 K. sayılı hükmün Dairemizin 02/05/2016 gün ve 2016/818 E.- 2016/5276 K. sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalının sevk ve idaresindeki aracıyla, şeride tecavüz kusurunu işleyerek davacı şirkete ait araca çarptığını, kazada davacı aracında 21.930,85 TL’lik hasar oluştuğunu, kazaya bağlı olarak daha sonra da 562,50 TL’lik tamir bedelinin davacı tarafından ödendiğini,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/14792 K. 2017/5697 T. 18.05.2017

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/87 K. 2016/4902 T. 18.04.2016

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili ile davalılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın, davacının park halindeki aracına çarpıp hasara neden olduğunu, kazada davalı sürücünün tam kusurlu olduğunu, … 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/58 D.İş sayılı dosyasında alınan raporla 7.175,91 TL. hasar, 490,00 TL. ikame araç bedeli, 2.000,00 TL. değer kaybı saptandığını, hasar bedelinin davalının sigortacısı tarafından karşılandığını, davalılarca ödenmeyen değer kaybı ile ikame

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/87 K. 2016/4902 T. 18.04.2016

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/1799 K. 2016/6151 T. 23.05.2016

MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu çekicinin, davacının kiracısı olan dava dışı 3. kişinin sevk ve idaresindeki aracına çarpmasıyla trafik kazası meydana geldiğini, kazada aracın hasar gördüğünü ve değer kaybına uğradığını, davacı aracının 16.01.2014-28.01.2014 tarihleri arasında serviste kaldığını, servis tarafından parça tedarik edilememesi üzerine aracın kaportacıya teslim edildiğini, bu işyerinde aracın 12.02.2014 tarihine kadar kaldığını, aracın tamir için serviste

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/1799 K. 2016/6151 T. 23.05.2016

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2017/76 K. 2018/1270 T. 22.02.2018

MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R – Davacı vekili; müvekkilinin araç kiralama sektöründe faaliyet göstermekte olduğunu, müvekkiline ait … plakalı araca 17/10/2012 tarihinde … otoyolunda … istikametinde seyir halinde iken … plakalı aracın %100 kusurlu olarak çarpması sonucunda hasar meydana geldiğini, aracın tamir gördüğünü, iş durması kaybı ile değer kaybına uğradığını, oluşan bu zarardan davalı … şirketinin sorumlu olduğunu, alacağın tahsili için giriştikleri icra takibine davalının haksız yere itiraz

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2017/76 K. 2018/1270 T. 22.02.2018

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2020/1876 K. 2021/473 T. 04.02.2021

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve … aleyhine 03/08/2012 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası sonucu araçta meydana gelen değer kaybı ve kazanç kaybı nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacının değer kaybı isteminin reddine, kazanç kaybı isteminin kısmen kabulüne dair verilen 10/09/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2020/1876 K. 2021/473 T. 04.02.2021

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/17522 K. 2016/3870 T. 28.03.2016

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalının sevk ve idaresindeki aracı ile davacı aracına çarpması sonucu oluşan kazada davacı aracının hasar gördüğünü, davalının kazada tam kusurlu olduğunu, araçta değer kaybı oluştuğunu ve araç kiralama işi yapan davacının aracı kullanamamaktan dolayı da 13 günlük kazanç kaybı olduğunu, … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/46 D.İş sayılı dosyasında alınan raporda davacı aracındaki değer kaybının 6.000,00 TL. olarak saptandığını, fazlaya

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/17522 K. 2016/3870 T. 28.03.2016

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/12759 K. 2015/880 T. 21.01.2015

Mahkemesi :Sulh Ceza Mahkemesi Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Hüküm : Beraat Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli … tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olay günü, saat 02:32’de yapılan kontrolde sanığın 123 promil alkollü olduğunun tespit edildiğine dair emniyet görevlilerince tutanak tutulmuş ise de, saat 03:17’de alınan alkol raporuna göre ise sanığın 40,6 promil alkollü olduğunun belirlenmesi karşısında, tutanak mümzileri dinlense de, promilin derecesi şüpheli kalacağından, tebliğnamedeki bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, mahalli

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/12759 K. 2015/880 T. 21.01.2015

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/14538 K. 2015/11878 T. 25.06.2015

Sulh Ceza Mahkemesi Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Hüküm : Beraat Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın idaresindeki kamyonet ile olay günü saat.19.00 sıralarında, iki yönlü yolda, meskun mahalde, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağ tarafındaki evin bahçe duvarına çarptığı ve olay yerinde aracını da bırakarak kaçtığı, ertesi gün saat 09.11 de yakalanan sanığın alkol muayenesinde 0.39 promil alkollü olduğu, sanığın kazadan sonra 4 adet bira içtim şeklindeki savunmasına, hayatın olağan akışına göre, kaza yapan kişinin kolluk kuvvetlerine haber vererek olay yerinde beklemesi gerektiğinden, itibar edilemeyeceğinden,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/14538 K. 2015/11878 T. 25.06.2015

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2015/10018 K. 2016/8501 T. 12.05.2016

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Hüküm : TCK’nın 179/3. maddesi delaletiyle 179/2, 62, 53. maddeleri gereğince mahkumiyet Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: 24.05.2014 günü saat 06:00 sıralarında sanığın yönetimindeki araç ile yerleşim yeri dışında, iki yönlü, kuru, düz, eğimli, asfalt kaplama yolda seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ kısmından yol dışı kalması ile meydana gelen tek taraflı kazada, her ne kadar kaza tespit tutanağında sanığın alkolün etkisi ile kaza yaptığı belirtilmiş, kaza sonrası olay yerine gelen tanık … de sanığın alkol koktuğunu

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2015/10018 K. 2016/8501 T. 12.05.2016