Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/4013 K. 2020/760 T. 26.02.2020

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli öldürme HÜKÜM : TCK.nin 82/1-d,e, 62/1, 53, 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık … ‘ın, yeni doğan bebeğini nitelikli kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümde bir isabetsizlik görülmediğinden, katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin; sanık hakkında takdiri indirim uygulanmaması gerektiğine ve sair hususlara, sanık … müdafiinin; kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelen yerinde görülmeyen

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2019/4013 K. 2020/760 T. 26.02.2020

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1180 K. 2019/707 T. 10.12.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 48-125 Sanıklar … ve … ’ın, iştirak hâlinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan TCK’nın 109/2, 109/3-b, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluğuna ve mahsuba ilişkin Artvin Ağır Ceza Mahkemesince verilen 25.11.2013 tarihli ve 48-125 sayılı hükümlerin sanıklar müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 02.07.2015 tarih ve 3-4239 sayı ile onanmasına oy çokluğuyla karar verilmiş, Daire Üyesi C. Topaktaş; “Sanıklar … ve … ’ın, maktul … ‘in eşi olan sanık … ‘nın azmettirmesi

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1180 K. 2019/707 T. 10.12.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/223 K. 2019/293 T. 09.04.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 169-245 Nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüsten sanık … ‘nın, TCK’nın 82/1-h, 35/1-2, 62, 53, 63 ve 54/1. maddeleri uyarınca 11 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 20.10.2015 tarihli ve 169-245 sayılı hükmün, sanık ve müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 13.12.2017 tarih ve 570-5021 sayı ile TCK’nın 53. maddesi yönünden düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 16.03.2018 tarih ve 400490 sayı ile; ” … Sanık jandarma, savcılık,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/223 K. 2019/293 T. 09.04.2019

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/3853 K. 2018/4986 T. 27.11.2018

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma HÜKÜM : Sanık … hakkında; 1-) Kasten öldürme suçundan yerel mahkemece kurulan hükmün kaldırılarak, kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan TCK’nin 87/4-2. cümle ve 53. maddeleri uyarınca 14 yıl hapis cezası, 2-) Ruhsatsız silah taşıma suçundan 6136 sayılı Yasanın 13/1, TCK’nin 52 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl hapis cezası, 1.200 TL adli para cezasına ilişkin karar yönünden yapılan istinaf isteminin esastan reddi kararı. TÜRK MİLLETİ ADINA Sanık … hakkında kasten öldürme suçundan dolayı yerel mahkemece kurulan hükme yönelik yapılan istinaf başvurusu üzerine, Ankara Bölge

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/3853 K. 2018/4986 T. 27.11.2018

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/495 K. 2018/731 T. 21.02.2018

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma HÜKÜM : TCK.nun 87/4, 29, 31/3, 62. maddeleri uyarınca 5 yıl 10 ay hapis cezası. TÜRK MİLLETİ ADINA Suça sürüklenen çocuk … ‘ın, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan mahkumiyetine dair Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 24/03/2015 gün ve 2014/445 esas, 2015/124 karar sayılı hükmün suça sürüklenen çocuk müdafii ile katılanlar vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 16/10/2017 gün ve 2016/5376 esas, 2017/3273 karar sayılı ilamı ile suça sürüklenen çocuk … ‘ın, çocuk yaştaki maktul … ‘i olası kastla öldürme suçundan TCK’nun 82/1-e, 21/2, 29, 31/3, 62.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/495 K. 2018/731 T. 21.02.2018

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 335-191 Sanık … ‘in canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan TCK’nın 82/1-b, 62, 53/1, 58 ve 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mahsuba ilişkin Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.06.2014 tarihli ve 335-191 sayılı resen temyize tabi hükmün katılanlar … ve … vekili, katılan … , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 20.03.2017 tarih ve 6284-836 sayı ile hak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/217 K. 2017/435 T. 24.10.2017

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 10. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Günü : 19.09.2013 Sayısı : 279-393 Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık … ‘ın TCK’nun 188/3-4, 62, 52/2, 53, 54 ve 63. maddeleri gereğince 6 yıl 3 ay hapis ve 2.240 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, müsadereye ve mahsuba ilişkin Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 20.05.2011 gün ve 153-175 sayılı hükmün, sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 04.04.2013 gün ve 22948-3082 sayı ile; “Sanığın Şanlıurfa’dan eroin getirerek Adana’da satacağı yönünde istihbari bilgi edinilmesi üzerine, Adana girişinde durdurulan yolcu otobüsünde

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/217 K. 2017/435 T. 24.10.2017

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/972 K. 2019/114 T. 19.02.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 10. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 348-37 Sanık … ‘nin, “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan TCK’nın 188/3, 62, 52/2 ve 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna, “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan ise beraatine ilişkin İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 18.02.2014 tarihli ve 348-37 sayılı hükümlerin, Cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 03.04.2017 tarih, 11080-1285 sayı ve oy çokluğuyla onanmasına karar verilmiş, Daire Üyesi M. İ. Yörük; “Olay

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/972 K. 2019/114 T. 19.02.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1250 K. 2017/312 T. 06.06.2017

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 10. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Günü : 16.04.2015 Sayısı : 76 – 177 Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık … ‘ın, 5237 sayılı TCK’nun 188/3, 52/2, 53, 58, 54 ve 63. maddeleri gereğince 10 yıl hapis ve 100 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, müsadereye ve mahsuba ilişkin Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 16.04.2015 gün ve 76-177 sayılı hükmün, sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 08.10.2015 gün ve 3798-32464 sayı ile; ” … Sanığın bulunduğu araçta

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1250 K. 2017/312 T. 06.06.2017

Yargıtay 20. Ceza Dairesi, E. 2017/4155 K. 2017/6865 T. 06.12.2017

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti Hüküm : Değişen suç vasfına göre kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A- Sanıklar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yapılan temyiz incelemesinde: Kullanmak için uyuşturucu/uyarıcı madde bulundurma ya da kullanma dışında bir amaçla uyuşturucu/uyarıcı madde (temin veya ticareti yapma) bulundurma suçlarının oluşumunda, madde miktarının kural olarak bir önemi yoktur. 0,1 gr uyuşturucu/uyarıcı madde, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturabileceği gibi ticari amaçla bulundurma suçunu da oluşturabilir. Kısaca madde miktarı bulundurma amacının belirlenmesinde yardımcı olabilir ancak tek bir ölçüt olamaz. Uyuşturucu/uyarıcı maddenin

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 20. Ceza Dairesi, E. 2017/4155 K. 2017/6865 T. 06.12.2017