Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/200 K. 2021/156 T. 20.04.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 8. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sanık … hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, eylemin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 86/1, 86/3-e, 62/1, 53/1, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesince verilen 18.04.2014 tarihli ve 434-88 sayılı hükmün, sanık müdafisi ve katılan tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesince 28.09.2017 tarih, 11749-10562 sayı ve oy çokluğuyla onanmasına karar verilmiş, Daire Üyeleri G. Albayrak ve M. Kaya; “Sanığın, bulundurma ruhsatlı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/200 K. 2021/156 T. 20.04.2021

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/5138 K. 2021/6384 T. 08.04.2021

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Kasten yaralama, silahla tehdit, 6136 sayılı Kanun’a aykırılık HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; 1) Sanık … hakkında silahla tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmü ile sanıklar … ve … hakkında 6136 sayılı Kanun’a aykırılık suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz sebeplerinin incelenmesinde; Sanık … ‘nın adli sicil kaydında tekerrüre esas sabıkası bulunduğu halde hakkında 5237 sayılı TCK’nin 58. maddesindeki tekerrür hükümlerinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/5138 K. 2021/6384 T. 08.04.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/628 K. 2021/440 T. 30.09.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 6. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 382-54 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan sanık … ’ın TCK’nın 245/1, 35/2, 52/2-3, 53, 58/6 ve 63 maddeleri gereğince 2 yıl 3 ay hapis ve 1.800 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin … 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 19.10.2011 tarihli ve 414-317 sayılı hükmün, sanık ve müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 12.10.2015 tarih ve 24215-43605 sayı ile; “Oluşa ve dosya içeriğine göre sanığın, mağdurun bankamatikten para çekmeye

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/628 K. 2021/440 T. 30.09.2021

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2022/633 K. 2022/1966 T. 14.03.2022

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜMLER : 1) … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/10/2020 tarih ve 2020/230 Esas, 2020/298 Karar sayılı ilamı ile; sanığın kasten yaralama suçundan 5237 TCK’nin 86/1, 86/1, 3-a, e, 87/1-d, 53, 58. maddeleri uyarınca 6 yıl 18 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve tekerrür hükmünün uygulanmasına dair kararı, 2) … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 11/03/2021 tarih ve 2020/1579 Esas, 2021/487 Karar sayılı ilamı ile; istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararı, 3)Bu kararın sanık müdafii ve katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 28/06/2021 tarih ve 2021/9283

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2022/633 K. 2022/1966 T. 14.03.2022

Yargıtay 13. Ceza Dairesi, E. 2019/1768 K. 2019/8106 T. 14.05.2019

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : … SUÇLAR : Hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat TEMYİZ EDENLER : Suça sürüklenen çocuk ve sanıklar müdafiileri ile o yer Cumhuriyet Savcısı Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I-Suça sürüklenen çocuk … hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan kurulan beraat kararına yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde; a-Suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz isteminin incelenmesinde: Suça sürüklenen çocuk hakkında 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat kararı verilmesi nedeniyle, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyizde hukuki menfaati bulunmadığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 13. Ceza Dairesi, E. 2019/1768 K. 2019/8106 T. 14.05.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/282 K. 2021/8 T. 28.01.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 3. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Sayısı : 519-1448 Kasten yaralama suçundan sanık … nun beraatine ilişkin Nazilli (Kapatılan) 1. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 20.02.2014 tarihli ve 727-196 sayılı hükmün, Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesince 24.02.2015 tarih ve 33600-7010 sayı ile; “ … Katılanın aşamalardaki beyanı, tanık … ‘in ‘sanığın katılana bir defa vurduğunu gördüm’ şeklindeki ifadeleri ve beyanları doğrulayan adli rapor içeriğine göre, sanığın sabit olan kasten yaralama suçundan mahkûmiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. 6545 sayılı Kanun’un 84. maddesiyle 5320 sayılı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/282 K. 2021/8 T. 28.01.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 335-191 Sanık … ‘in canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan TCK’nın 82/1-b, 62, 53/1, 58 ve 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mahsuba ilişkin Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.06.2014 tarihli ve 335-191 sayılı resen temyize tabi hükmün katılanlar … ve … vekili, katılan … , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 20.03.2017 tarih ve 6284-836 sayı ile hak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2021/854 K. 2021/9499 T. 13.10.2021

İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi :Ceza Dairesi İlk Derece Mahkemesi : … 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 05.05.2017 tarih ve 2016/218 – 2017/110 sayılı kararı Suç : Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme 5275 sayılı Kanunun 108/4, 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddeleri uyarınca kurulan mahkumiyet kararına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddi Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; Temyiz edenlerin sıfatı, başvuruların süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü; Sanık müdafilerinin duruşmalı inceleme taleplerinin İlk Derece Mahkemesinde silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesi doğrultusunda, savunmaya yeterli imkanın sağlanması ve bu hakkın etkin şekilde kullandırılmış olması, istinaf ve temyiz denetiminde

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2021/854 K. 2021/9499 T. 13.10.2021

Danıştay 2. Daire, E. 2021/14038 K. 2021/3925 T. 03.11.2021

T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2021/14038 Karar No : 2021/3925 KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : Danıştay Beşinci Dairesinin 04/07/2017 günlü, E:2016/28625, K:2017/19690 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava Konusu İstem: Dava; komiser olarak görev yapan davacının, başkomiser rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin 2015/2 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulu

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 2. Daire, E. 2021/14038 K. 2021/3925 T. 03.11.2021

Danıştay 5. Daire, E. 2016/6720 K. 2020/4991 T. 09.11.2020

T.C. D A N I Ş T A Y BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2016/6720 Karar No : 2020/4991 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü / … VEKİLİ : Hukuk Müşaviri … KARŞI TARAF (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E: …, K: … sayılı kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Komiser yardımcısı rütbesinde görev yapan davacının, 2015 yılı terfi döneminde komiser rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulunun … tarihli ve … sayılı kararının

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 5. Daire, E. 2016/6720 K. 2020/4991 T. 09.11.2020