Kentsel dönüşüm nedir?

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da (m.1), kentsel dönüşüm; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler yapılması olarak ifade edilmiştir. Kentsel dönüşüm nedir? En genel tanımıyla kentsel dönüşüm; uzun yıllarca çarpık kentleşme sebebiyle plansız ve programsız büyüyen kentlerin yapı stoklarını daha planlı hale getirerek yeniden yapmak, kentleri yeşil alanları, kültürel ve sosyal donatı alanları, teknoparkları ve bilim merkezleri ile bir şekle sokmak, ayrıca deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetler sebebiyle

Devamını okumak için tıklayın…Kentsel dönüşüm nedir?