Can Sigortası Nedir? Can Sigortaları Nelerdir?

İnsan hayatı ile ilgili rizikoları teminat alan sigorta türüne can sigortası adı verilmektedir. Bu riziko, kişinin ölümü olabileceği gibi, kişinin kazaya uğraması, sakatlanması, hastalanması ve ihtiyarlaması şeklinde de gerçekleşebilir.

Bu tür sigortalar, para ile ölçülebilir bir menfaati sigorta teminatı kapsamına almaz; can sigortaları, bir meblağ sigortasıdır.

  1. Hayat Sigortası
    Hayat sigortası, sigortacının, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması halinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlendiği sigortalardır (TTK m. 1487).
  2. Kaza Sigortası
    Kaza sigortası, belli bir prim karşılığında, sigortalının uğrayacağı kaza sonucu ölüm, geçici veya sürekki engellilik ya da iş göremezlik halleri için güvence sağlayan bir can sigortası türüdür (TTK m. 1507/1).
  3. Hastalık ve Sağlık Sigortası
    Hastalık ve sağlık sigortası, sigortacının, sözleşmede öngörülen hastalıklardan birinin veya birkaçının, sözleşme süresi içinde gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hali için sigorta teminatı sağlayan sözleşmelerdir (TTK m. 1512/1). Hastalık ve sağlık sigortası, sigortalının, sigorta sözleşmesi süresi içinde hastalanması halinde, tedavisinin sağlanması için gerekli giderlerin sigortacı tarafından karşılanması amacıyla yapılmaktadır.

1 thought on “Can Sigortası Nedir? Can Sigortaları Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir