Çalışma Süresi Nedir?

Çalışma süresi; işçinin çalışsın ya da çalışmasın, işgücünü işverenin emrine sunduğu süreler ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda çalışma süresinden sayılan sürelerin toplamından oluşur. Bu sürelerde çalışanlar, ücrete hak kazanırlar.

Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu nispi emredici düzenleme, haftalık çalışma süresinin üst sınırını belirler. Bu süre, iş/toplu iş sözleşmeleriyle azaltılabilir ama arttırılamaz. Günlük çalışma süresi ise; hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde geçen sürelerle birlikte en fazla 11 saattir.

İşveren, işçilerin çalışma sürelerini imza föyü, PDKS, puantaj vb. kayıtlarla belgelemek zorundadır. İşin niteliğine göre, işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir.

Sağlık kuralları bakımından, günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde çalışan işçiler hakkında iş süreleri yönünden 6331 sayılı Kanunu’nun 30. maddesine göre çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda ücret alacağında iş görme yükümlülüğünün yerine getirilmesi ilkesi benimsenmişse de aşağıda belirtilen günlük çalışma sürelerinden sayılan hallerde de işveren tarafından ücret ödemesinin yapılması gereklidir:

a) Yeraltında veya su altında çalışanların çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ile bu yerlerden çıkmaları zarfındaki geçen süreler,

b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler,

c) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler,

d) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın çıkacak işi bekleyerek boşa geçirdiği süreler,

e) Emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilen süreler,

f) Demiryolu, karayolu, köprü yapımı, korunması, onarımı ve tadilatı gibi işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler,

g) İşin niteliğinden doğmayıp işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında taşıtlarda geçen süreler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir