Borçlanma Yasağına Aykırı Davranmanın Yaptırımı

Yeni düzenleme, şirkete borçlanma yasağına aykırı olarak pay sahiplerine borç verenlerin üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir (6335 sayılı Kanunla değişik TTK m. 562/5/c). Anonim şirketlerde yönetim kurulu ve limited şirketlerde müdürler borç veren kişilerdir. Tek ortaklı anonim ve limited şirketlerde, borç veren ortak ve yönetim kurulu üyesi aynı kişidir.

Borcun geri ödenmesi için gereken süre

Yeni düzenleme için çok fazla zaman yok. TTK’da 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce, pay sahiplerinin m. 358 hükmüne aykırı borçlanmaları durumunda, borçlarını Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde nakden ödemeleri gerekiyordu (TTK m. 562/5, m. 24/2). Ayrıca, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, şirket alacakları, alacakları için şirkete borçlu olan pay sahiplerini veya limited şirket ortağını takip edebilirler. Ancak (6335 sayılı Kanun m. 47/3) bu düzenleme tamamen çıkarıldı ve yerine yeni bir hüküm eklenmedi.

TTK’nın 358. maddesi, ortakların şirketten aldıkları borçları geri ödemelerine ilişkin bir süre belirlememesine rağmen, müdürlerin yakınlarının şirkete borçlanmasına ilişkin 395. maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri (m. 644/1/b) kıyasen uygulanır.

Bununla birlikte, 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte, şirket web sitesinde finansal tabloların yayınlanması gerektiği TTK m. 1524/1 hükmü kaldırıldı. Bu, şeffaflığı ortadan kaldırdı ve şirket alacaklarının ortakların şirkete borçlu olup olmadıklarını öğrenme şansını ortadan kaldırdı.

Anonim şirkette pay sahiplerinin şirkete borçlanmasına ilişkin yayınımızı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir