Borçlanma Yasağına Aykırı Davranmanın Yaptırımı

Yeni düzenlemede, şirkete borçlanma yasağına aykırı olarak pay sahiplerine borç verenlerin üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacağı öngörülmektedir (6335 sayılı Kanunla değişik TTK m. 562/5/c). Borç veren kişiler, anonim şirkette yönetim kurulu, limited şirketlerde ise müdürlerdir. Tek ortaklı anonim ve limited şirketlerde, ortak aynı zamanda yönetim kurulu üyesi veya müdür olması halinde, borç veren aynı kişi demektir.

Borcun geri ödenmesine ilişkin süre

Yeni düzenlemede süre yok. TTK’da 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce, pay sahiplerinin m. 358 hükmüne aykırı borçlanmaları durumunda, bu borçlarını Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde nakden ödemeleri, aksi halde, TTK m. 562/5 hükmünün uygulanacağı (m. 24/2) ve ayrıca, tasfiye süresinin geçmesinden sonra, şirket alacaklarının, alacakları için şirkete borçlu olan pay sahiplerini veya limited şirket ortağını takip edebilme imkanına sahipti (6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m. 24/3). Ancak bu düzenleme tamamen kaldırıldı ve yerine yeni bir hüküm konulmadı (6335 sayılı Kanun m. 47/3).

TTK’nın 358. maddesinde, ortakların şirketten aldıkları borçları geri ödemelerine ilişkin bir süre öngörülmemekle beraber, şirket alacaklılarının başvuru hakkına ilişkin olarak müdürlerin yakınlarının şirkete borçlanmasına ilişkin 395. maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi hükümleri kıyasen uygulanır (m. 644/1/b).

Öte yandan, 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte, finansal tabloların şirketin internet sitesinde yayımlanma zorunluluğunu düzenleyen TTK m. 1524/1 hükmü kaldırıldığından, şeffaflık da sona ermiş olduğu gibi, şirket alacaklarının, ortakların şirkete borçlanmış olup olmadıklarını öğrenme olanağı da ortadan kalkmış oldu.

Anonim şirkette pay sahiplerinin şirkete borçlanmasına ilişkin yayınımızı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir