Borç İlişkisinden Doğan Asli Haklar

Borç ilişkisi nedeniyle tarafların elde etmek istediği hakların başında gelir. Asli haklar (alacak hakları), borç ilişkileri nedeniyle doğan nisbî haklardır. Yani sadece hukuki ilişkinin tarafları arasında geçerliliği vardır. Alacak hakları kural olarak borç ilişkisinin dışındaki 3. kişilere karşı ileri sürülemez. Bunun istisnaları vardır:

‒ (BK 41/2) Bir kişiyi başka bir kişiyle yaptığı sözleşmeye aykırı davranmaya teşvik etmek ahlaka aykırı davranıştır ve o zararın tazmini gerekir.
Nispi haklar, şerh verilerek güçlendirilebilir. Bazı haklar, tapu siciline şerh verilerek güçlendirilirse

3. kişilere karşı da ileri sürülebilir. Burada numerus clausus ilkesi geçerlidir. Yani sadece kanunda belirtilen durumlarda şerh ile güçlendirme durumu söz konusudur.

Taşınmaz satış vaadi, bir ön sözleşmedir. Örneğin, bir kişi, ilerideki bir tarihte bir arsayı satacağına dair bir sözleşme yapıyor. Ancak o kişi başka birine o arsayı satar ve tescil ederse ilk almak isteyen kişi kural olarak bir hak iddia edemez. Ancak yapılan ön sözleşme tapu siciline şerh edilerek güçlendirilmişse, ilk alıcı ikinci alıcıya karşı hak iddia edebilecektir . (Şerh, şahsi nitelikteki hakkı ayni hak haline dönüştürmez.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir