Bölünebilir Edim Nedir? Bölünemez Edim Nedir?

Borç konusu edim, değerinde ve niteliğinde bir azalma meydana gelmeksizin birden fazla parçaya bölünebiliyorsa, bölünebilir edim aksi halde bölünemez edim söz konusu olur. (Örneğin para borcu bölünebilir bir edimdir. ) Bu ayrım kısmi ifanın mümkün olup olmaması konusunda öneme sahiptir. Bölünemez edimlerde kısmi ifa söz konusu olamaz.

Bazen borçlar bölünebilir bir borç gibi görünebilir. (Gözlük) Ancak bir edimin bölünebilip bölünemeyeceği kişilerin yaptığı sözleşmenin bütününü incelediğimizde ortaya çıkar. (At borcu, gözlük borcu)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir