Batıl Sözleşmelerin Tasfiyesi

A ile B arasında kurulan satım sözleşmesinin batıl olduğunu düşünelim. A, malı B’ye satmamış; B’de gerekli ödemeyi yapmamışsa sorun yoktur; ancak taraflardan birinin ya da ikisinin ifasını yerine getirmiş durumunda sözleşmenin tasfiyesi söz konusu olur ve tabii olarak tarafların ifalarının iadesi gerekir.

Sözleşmenin tasfiyesi, taraflardan birinin ya da ikisinin daha önceden ifasını yerine getirmesi durumunda söz konusu olur. Tabii olarak tarafların (karşılıklı) ifalarının iadesi gerekir.

Bahsedilen iade işlemi (taşınır mallar için geçerli) hukuki sebebe bağlılık ilkesine göre, istihkak davası ile talep edilerek yapılacaktır. Soyutluk ilkesine göre, B malik olacak, fakat sebepsiz zenginleşme sebebi ile malı iade edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir