Bağışlamanın Geri Alınmasında Hak Düşürücü Süre

Bağışlayan TBK m. 295 ve m. 296’ya dayanan geri alma hakkını geri alma sebebini öğrendiği tarihten itibaren hesaplanacak bir yıl içerisinde kullanabilir (TMK m. 297/1). Geri alma beyanının hak düşürücü süre olan bir yıl içerisinde bağışlanan veya mirasçılarına varması şarttır.

TBK m. 297 bu noktada ikili bir ayırım yapmaktadır. TBK m. 297/2, bağışlayanın geri alma sebebini öğrendiği ve fakat bir yıllık süre dolmadan öldüğü durumda geri alma hakkının mirasçılara geçeceğini ve mirasçıların arta kalan süre içerisinde bu hakkı kullanabileceklerini kabul ederken; TBK m. 297/3 bağışlayanın sağlığında geri alma sebebini öğrenemediği durumda, mirasçıların bağışlayanın ölümünden başlayarak bir yıl içinde geri alma hakkını kullanabileceklerini kabul etmektedir.

TBK m. 297/4, bağışlayanın mirasçılarına, mirastan yoksunluk (mahrumiyet) sebeplerine paralel olarak (TMK m. 578) bağımsız bir geri alma hakkı tanımaktadır. Buna göre bağışlayanın mirasçıları, bağışlananın bağışlayanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldürmesi veya geri alma hakkını kullanmasını engellemesi halinde bağışlamayı (yani gerek elden bağışlamayı gerekse de icra edilmiş veya edilmemiş bağışlama sözü vermeyi), TBK m. 297/1’deki geri alma sebebini öğrenmeden başlayan bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde geri alabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir