Bağışlamanın Geri Alınmasında Hak Düşürücü Süre

Bağışlayan, TBK m. 295 ve m. 296’ya dayanan geri alma hakkını, geri alma sebebini öğrendiği tarihten itibaren hesaplanacak bir yıl içinde kullanabilir (TMK m. 297/1). Geri alma beyanı, bağışlanan veya mirasçılarına bir yıl içinde ulaşmalıdır.

Bu noktada TBK m. 297 iki ayrımı ayırıyor. TBK m. 297/2, bağışlayanın geri alma sebebini öğrendiği ve bir yıllık süre dolmadan öldüğü durumda geri alma hakkının mirasçılara geçeceğini ve mirasçıların arta kalan süre içinde bu hakkı kullanabileceklerini kabul ederken, TBK m. 297/3, bağışlayanın sağlığında geri alma sebebini öğrenemediği durumlarda, bağışlayanın ölümünden başlayarak bir yıl içinde geri alma hakkını kullanabileceklerini kabul eder.

Bağışlayan kişinin mirasçılarına, TBK m. 297/4’e göre, mirastan yoksunluk (mahrumiyet) nedenleriyle birlikte (TMK m. 578) ayrıca geri alma hakkı verilir. Bu nedenle, bağışlayanın mirasçıları, bağışlayanın kasten ve hukuka aykırı olarak öldürmesi veya geri alma hakkını kullanmasını engellemesi durumunda bağışlamayı geri alabilir. Bu, TBK m. 297/1’de belirtilen geri alma sebebini öğrenmeden başlayan bir yıllık hak düşürücü süre içerir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir