Nama Yazılı Senetlerin Devri

Nama yazılı senet, diğer kıymetli evraklar gibi tedavül edilebilir. Bununla birlikte, borçlu için son derece güvenli olan bu senetlerde tedavül yeteneği çok ağırdır. Bu senetlerde, tüm değerli evrakın devrinde olduğu gibi, Türk Ticaret Kanunu 647/1’in; Mülkiyet veya sınırlı bir ayni hak kurmak için kıymetli evrakın devri için senet üzerindeki zilyetliğin devri gereklidir.” biçimindeki hükmü çerçevesinde zilyetliğin devri gereklidir. Bunun yanında TTK m. 647/2 hükmünün gereği olarak yazılı bir devir beyanı da gereklidir (TBK m. 184/1). Kısaca söylemek gerekirse, nama yazılı senet, TTK m. 647/1-2 gereği olarak zilyetliğin devri ve yazılı bir devir beyanı ile devredilebilir. Devir beyanı yazılı olmalıdır ve

Devamını okumak için tıklayın…Nama Yazılı Senetlerin Devri