Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/14607 K. 2021/16399 T. 06.12.2021

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı anılan Kanun’un 51/2-b maddesi uyarınca, aracın tescil sahibi kabahatli Vahide Çiçekli hakkında 598,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 13/01/2020 tarihli ve MA 50621075 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun reddine dair HATAY 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 08/04/2020 tarihli ve 2020/719 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 11.11.2020 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15.12.2020 tarihli ve KYB. 2020-105048 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkür ihbarnamede; Danıştay İdari Davalar Genel

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/14607 K. 2021/16399 T. 06.12.2021

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2017/1809 K. 2018/1908 T. 26.02.2018

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61/1-n maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında Gaziosmanpaşa Trafik Denetleme Büro Amirliğinin 22/03/2016 tarihli ve HZ-221195 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 92,00 Türk Lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun reddine ilişkin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/08/2016 tarihli ve 2016/1718 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 13/01/2017 gün ve 13923 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03/02/2017 gün ve KYB-2017/7427 sayılı ihbarnamesi ile daireye gönderilmekle okundu. Anılan ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, kabahatlinin başvuru dilekçesine eklediği belgelere göre eylem tarihinden önce,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2017/1809 K. 2018/1908 T. 26.02.2018

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/20354 K. 2021/14941 T. 04.11.2021

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalefet etmek eyleminden kabahatli … hakkında 288,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin 29/07/2020 tarihli, MA 61216874 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun kabulü ile idarî para cezası karar tutanağının iptaline ilişkin ANKARA Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 19/11/2020 tarihli ve 2020/5080 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı’ndan verilen 01/04/2021 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21.04.2021 tarihli ve KYB. 2021-47156 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkür ihbarnamede; 1-5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 6, 22/4

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/20354 K. 2021/14941 T. 04.11.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 335-191 Sanık … ‘in canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan TCK’nın 82/1-b, 62, 53/1, 58 ve 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mahsuba ilişkin Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.06.2014 tarihli ve 335-191 sayılı resen temyize tabi hükmün katılanlar … ve … vekili, katılan … , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 20.03.2017 tarih ve 6284-836 sayı ile hak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/905 K. 2019/146 T. 05.03.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1189 K. 2018/377 T. 27.09.2018

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 4. Ceza Dairesi Mahkemesi :Sulh Ceza Sayısı : 61-198 Tehdit suçundan sanık … ‘ın TCK’nın 106/1-2. cümle ve 52/2-4. maddeleri uyarınca 1.200 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve taksitlendirmeye ilişkin Eskişehir (Kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 15.03.2011 tarihli ve 61-198 sayılı hükmün, sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 18.05.2015 tarih ve 15803-29265 sayı ile; “Sanığın, ‘bu evi de seni de yakarım’ diyerek katılanı tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, eyleminin TCK’nın 106/1-1. cümlesinde yer alan katılanın hayatına ve vücut dokunulmazlığına yönelik olduğu gözetilmeden, TCK’nın 106/1-2. cümlesi gereğince sair

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1189 K. 2018/377 T. 27.09.2018

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/220 K. 2020/515 T. 10.12.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 246-265 Sanıklar … ve … ( … ) hakkında maktul … ‘e yönelik tasarlayarak kasten öldürme suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, sanıkların eylemlerinin kasten öldürme suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanıkların TCK’nın 37/1. maddesi delaletiyle aynı Kanun’un 81/1, 29, 62, 53, 63 ve 54/4. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluklarına, mahsuba ve müsadereye, sanık … yönünden ayrıca TCK’nın 58. maddesi uyarınca cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 23.09.2014 tarihli ve 123-162 sayılı, karar tarihi

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/220 K. 2020/515 T. 10.12.2020

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/103 K. 2017/127 T. 07.03.2017

Yargıtay Dairesi : 3. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Kasten yaralama suçundan sanık … ‘ın, TCK’nun 86/1, 86/3-e, 87/1-d, 62, 53/1, 63 ve 54/1-4. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin, Giresun Ağır Ceza Mahkemesince verilen 03.12.2013 gün ve 218-292 sayılı hükmün, sanık müdafii, Cumhuriyet savcısı ve katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesince 17.09.2015 gün ve 5478-26083 sayı ile; “Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine; Ancak; sanığın savunmalarında, katılanın ineklerinin bahçesine girmesi nedeniyle aralarında çıkan tartışma sırasında önce katılanın kendisini darp ettiğini beyan etmesine ve sanığın da olayda yaralandığının

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/103 K. 2017/127 T. 07.03.2017

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/36 K. 2020/357 T. 09.07.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 3. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 214-230 Sanık … hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, eylemin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son, 53/1, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin Bolu Ağır Ceza Mahkemesince verilen 10.11.2015 tarihli ve 214-230 sayılı hükmün, sanık müdafisi, katılan vekili ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesince 24.11.2016 tarih, 16477-19515 sayı ve oy çokluğuyla onanmasına karar verilmiş, Daire Üyesi H. Canan; “Sanık …

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/36 K. 2020/357 T. 09.07.2020

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/6694 K. 2021/15094 T. 16.12.2021

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli Kasten Öldürmeye Teşebbüs HÜKÜM : 1) Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/11/2018 tarih ve 2018/46 (E), 2018/264 (K) sayılı; Sanık hakkında katılana yönelik olası kastla yaralama suçundan TCK’nin 86/1, 86/3-a-e, 87/1-d, 21/2, 62, 53, 63. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası mahkumiyetine dair, 2) Kararın istinafı üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 28/06/2019 tarih, 2019/121 (E) ve 2019/1785 (K) sayılı; Sanık hakkında katılana yönelik olası kastla yaralama hükmüne karşı yapılan istinaf başvurularının kabulü ile CMK’nin 280/2. maddesi uyarınca ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılarak, sanık hakkında katılana yönelik nitelikli kasten

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/6694 K. 2021/15094 T. 16.12.2021

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2021/18522 K. 2022/2574 T. 10.05.2022

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇLAR : Kasten öldürmeye teşebbüs, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs HÜKÜMLER :1) Silifke 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/07/2021 tarih ve 2020/409 Esas, 2021/467 Karar sayılı ilamı ile; a) Sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nin 81/1, 35/2, 62/1, 53, 63. maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair kararı b) Sanığın cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçundan CMK’nin 223/2-a maddesi uyarınca beraatine dair kararı2) … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 24/09/2021 tarih ve 2021/1870 Esas, 2021/1641 Karar sayılı kararı ile; İstinaf başvurularının esastan reddine

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2021/18522 K. 2022/2574 T. 10.05.2022