Yargıtay 16. Ceza Dairesi, E. 2018/2519 K. 2019/323 T. 21.01.2019

Mahkemesi :Ceza Dairesi Suç : 1-Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, 2-Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs, 3-Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, 4-Silahlı terör örgütüne üye olma Hüküm : Sanıklar hakkında: 1-Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ayrı ayrı; TCK’nın 309/1, 53/1-5, 58/9, 63. maddeleri ve 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddesi uyarınca mahkumiyet, 2-Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı; Ceza verilmesine yer olmadığına, 3-Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ayrı ayrı; Ceza verilmesine yer olmadığına kararlarına yapılan istinaf başvurularının esastan reddi Yapılan yargılama sonunda yerel mahkemece sanıkların Anayasayı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 16. Ceza Dairesi, E. 2018/2519 K. 2019/323 T. 21.01.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/36 K. 2020/357 T. 09.07.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 3. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 214-230 Sanık … hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, eylemin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son, 53/1, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin Bolu Ağır Ceza Mahkemesince verilen 10.11.2015 tarihli ve 214-230 sayılı hükmün, sanık müdafisi, katılan vekili ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesince 24.11.2016 tarih, 16477-19515 sayı ve oy çokluğuyla onanmasına karar verilmiş, Daire Üyesi H. Canan; “Sanık …

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/36 K. 2020/357 T. 09.07.2020

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/1412 K. 2020/8 T. 16.01.2020

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 18. Ceza Dairesi Mahkemesi :Sulh Ceza Sayısı : 25-670 Kasten yaralama suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucu değişen suç vasfına göre kötü muamele suçundan sanık … ‘ın TCK’nın 232/1, 62, 50/1-a ve 52/2-4. maddeleri uyarınca 1000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve taksitlendirmeye ilişkin Alanya (Kapatılan) 3. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 11.10.2013 tarihli ve 25-670 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yüksek 18. Ceza Dairesince 04.05.2016 tarih ve 24354-9583 sayı ile; “TCK’nın 232. maddesinde düzenlenen kötü muamele suçunun oluşması için mağdura yönelik fiillerin süreklilik arz etmesi ve kanunda düzenlenen fiillerden

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/1412 K. 2020/8 T. 16.01.2020

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/272 K. 2021/7 T. 28.01.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 360-93 Kasten yaralama suçundan sanık … ‘nun beraatine ilişkin İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 20.05.2014 tarihli ve 267-274 sayılı hükmün, Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 11.10.2016 tarih ve 5078-3537 sayı ile; “ … Oluşa ve dosya kapsamına göre … ‘a ait ATK İzmir Şubesinin 27.05.2013 tarihli raporu, 26.05.2013 tarihli canlı teşhis tutanağı ile tanıklar … ve … ‘ın beyanları bir arada değerlendirildiğinde, sanık … ‘ın kasten yaralama suçundan cezalandırılması gerekirken beraatine karar verilmesi,” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. İzmir 3.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/272 K. 2021/7 T. 28.01.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/753 K. 2019/497 T. 25.06.2019

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 8. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 65-213 Sanık … hakkında işkence suçundan açılan kamu davasında, yapılan yargılama sonucunda sanığın eyleminin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek TCK’nın 86/1, 86/3-d-e, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 09.11.2012 tarihli ve 1-264 sayılı hükmün bozmadan sonra şikâyetinden vazgeçen katılan vekili ve sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesince 12.12.2013 tarih ve 15875-29039 sayı ile; “Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak; İşkence, ulusal

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/753 K. 2019/497 T. 25.06.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/200 K. 2021/156 T. 20.04.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 8. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sanık … hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüsten açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, eylemin kasten yaralama suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 86/1, 86/3-e, 62/1, 53/1, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesince verilen 18.04.2014 tarihli ve 434-88 sayılı hükmün, sanık müdafisi ve katılan tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesince 28.09.2017 tarih, 11749-10562 sayı ve oy çokluğuyla onanmasına karar verilmiş, Daire Üyeleri G. Albayrak ve M. Kaya; “Sanığın, bulundurma ruhsatlı

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/200 K. 2021/156 T. 20.04.2021

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/5138 K. 2021/6384 T. 08.04.2021

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Kasten yaralama, silahla tehdit, 6136 sayılı Kanun’a aykırılık HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; 1) Sanık … hakkında silahla tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmü ile sanıklar … ve … hakkında 6136 sayılı Kanun’a aykırılık suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz sebeplerinin incelenmesinde; Sanık … ‘nın adli sicil kaydında tekerrüre esas sabıkası bulunduğu halde hakkında 5237 sayılı TCK’nin 58. maddesindeki tekerrür hükümlerinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/5138 K. 2021/6384 T. 08.04.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/628 K. 2021/440 T. 30.09.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 6. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 382-54 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan sanık … ’ın TCK’nın 245/1, 35/2, 52/2-3, 53, 58/6 ve 63 maddeleri gereğince 2 yıl 3 ay hapis ve 1.800 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin … 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 19.10.2011 tarihli ve 414-317 sayılı hükmün, sanık ve müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 12.10.2015 tarih ve 24215-43605 sayı ile; “Oluşa ve dosya içeriğine göre sanığın, mağdurun bankamatikten para çekmeye

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2019/628 K. 2021/440 T. 30.09.2021

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2022/633 K. 2022/1966 T. 14.03.2022

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜMLER : 1) … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/10/2020 tarih ve 2020/230 Esas, 2020/298 Karar sayılı ilamı ile; sanığın kasten yaralama suçundan 5237 TCK’nin 86/1, 86/1, 3-a, e, 87/1-d, 53, 58. maddeleri uyarınca 6 yıl 18 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve tekerrür hükmünün uygulanmasına dair kararı, 2) … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 11/03/2021 tarih ve 2020/1579 Esas, 2021/487 Karar sayılı ilamı ile; istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararı, 3)Bu kararın sanık müdafii ve katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 28/06/2021 tarih ve 2021/9283

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2022/633 K. 2022/1966 T. 14.03.2022

Yargıtay 13. Ceza Dairesi, E. 2019/1768 K. 2019/8106 T. 14.05.2019

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : … SUÇLAR : Hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat TEMYİZ EDENLER : Suça sürüklenen çocuk ve sanıklar müdafiileri ile o yer Cumhuriyet Savcısı Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I-Suça sürüklenen çocuk … hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan kurulan beraat kararına yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde; a-Suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz isteminin incelenmesinde: Suça sürüklenen çocuk hakkında 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat kararı verilmesi nedeniyle, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyizde hukuki menfaati bulunmadığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 13. Ceza Dairesi, E. 2019/1768 K. 2019/8106 T. 14.05.2019