Yakalanan kişi salıverildikten sonra tekrar yakalanabilir mi?

Yeniden yakalama için, aynı olaydan ötürü yeni, daha önce bilinmeyen delillere ulaşılmış olması şarttır. Bu deliller önemli olmalıdır ve soruşturmanın seyrini değiştirecek niteliğe sahip olmalıdırlar. Kolluğun (polis ve jandarma) bu hususlara özen göstermeleri, hata yapmamaları önemlidir. Unutmamak gerekir ki, yakalama kişinin özgürlüğünü kısıtlayan bir yargılama önlemidir.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2019/10538 K. 2020/3290 T. 09.06.2020

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Hüküm : TCK’nın 179/3-2, 62/1, 53/1-a-c-d-e-3. maddeleri gereğince mahkumiyet Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olay günü saat 17:05 sıralarında kolluk kuvvetleri tarafından kontrol yapılmak üzere durdurulmak istenen sanığın, durmayarak kaçtığı, yapılan takip üzerine durdurulduğunda alkolmetreyi üflemeyi reddetmesi üzerine getirildiği Tarsus Devlet Hastanesinde saat 18:29’da yapılan alkolmetre ölçümüne göre 1,75 promil alkollü olduğunun tespit edildiği; ancak ölçümü kabul etmeyen sanığın kendi imkanlarıyla aynı hastanede 21:33’te yaptırdığı kan testinde 0,37 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, aradan geçen yaklaşık 4,5

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2019/10538 K. 2020/3290 T. 09.06.2020

Üzerinde kat mülkiyeti kurulmayan yapı üzerinde birden fazla malik olması halinde riskli yapı tespitini kimler talep edebilir?

Riskli yapı tespitini yapı maliki ister. Yapı maliki, yapı üzerinde mülkiyet hakkı olan kimsedir. Ancak birden fazla yapı malikinin olması halinde her birinin riskli yapı tespitini isteyebileceği kabul edilmemelidir. Bizce, riskli yapı tespiti için yapı maliklerinin oybirliği aranmalıdır. Çünkü, paylı mülkiyette taşınmazın tamamı üzerinde yapılacak tasarruflarda oybirliği aranır (Türk Medeni Kanunu m.692). Elbirliği mülkiyetinde de sonuç aynıdır (Türk Medeni Kanunu m.702). Buna göre yapı, birlikte mülkiyete konu ise riskli yapı tespiti için bütün maliklerin oy birliği ile karar alması gereklidir. Özetle; üzerinde kat mülkiyeti kurulmayan yapının birden fazla maliki varsa, bütün maliklerin oy birliği ile karar alması gerekir. Ancak uygulama,

Devamını okumak için tıklayın…Üzerinde kat mülkiyeti kurulmayan yapı üzerinde birden fazla malik olması halinde riskli yapı tespitini kimler talep edebilir?

Yakalama süreyle sınırlı mıdır?

Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın yargıç veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın yargıç veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz. Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın yargıç veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın yargıç veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz. Yol süresinin sınırlandırılması, bugüne kadar yasalarımızda olmayan bir hükümdü. Bu konudaki açıklık da gözaltı kurumunun uygulanmasında faydalı bir gelişmedir. Toplu olarak işlenen suçlarda(üç ya da daha çok kişinin işlediği suç),

Devamını okumak için tıklayın…Yakalama süreyle sınırlı mıdır?

İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2016/1215 K. 2018/616 T. 21.05.2018

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2016/1215 Esas KARAR NO : 2018/616 DAVA : Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 30/04/2014 KARAR TARİHİ : 21/05/2018 Taraflar arasında görülen davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İDDİA VE TALEP : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili … ‘ın 02/03/2013 tarihinde … plakalı aracı ile kaza yaptığını, müvekkilinin ve yanındaki iki arkadaşının … Çiftliği dönüş yolu üzerinde 40 metre uçuruma yuvarlandığını, kazada müvekkilinin y anında oturan arkadaşı … ‘nin hayatını kaybettiğini, müvekkilinin ve arkada oturan arkadaşı … ‘nın yaralandığını, somut olayda müvekkilinin üç kaburgasının kırıldığını, k

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2016/1215 K. 2018/616 T. 21.05.2018

Tek başına mülkiyet ve birlikte mülkiyetin anlamı ve kentsel dönüşüm sürecindeki sonuçları nedir?

Tek başına mülkiyet taşınmaz üzerinde tek bir kişinin mülkiyet hakkına sahip olmasıdır. Birlikte mülkiyet ise taşınmaz üzerinde birden fazla kimsenin mülkiyet hakkı sahibi olmasıdır. Birlikte mülkiyet, paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti olarak ikiye ayrılır. Bu ayrımların kentsel dönüşüm bakımından önemi yapı ve yapının yıkılmasından sonra arsa ile ilgili kararların alınmasındadır. Tek başına mülkiyette sorun yoktur. Mülkiyet hakkına sahip olan kişi tek kişi olduğundan tüm uygulama ve işlemler hakkında tek başına karar vermiş olacaktır. Birlikte mülkiyet hâllerinde ise Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümlerine bakmak gerekecektir. Paylı mülkiyet için bkz. Türk Medeni Kanunu m.688 – 700; elbirliği mülkiyeti için bkz. Türk Medeni

Devamını okumak için tıklayın…Tek başına mülkiyet ve birlikte mülkiyetin anlamı ve kentsel dönüşüm sürecindeki sonuçları nedir?

Yakalamanın sonucu nedir?

Yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediğini düşündürebilecek delillerin varlığına bağlıdır. Gözaltına alma bağımsız bir yargılama önlemi(koruma tedbiri) değildir; yakalamamın sonucudur. Kişinin gözaltında olması demek, savcının bilgisi dahilinde güvenlik görevlilerince belirli yerlerde tutulmasıdır. Buralara nezarethane denilir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, E. 2019/1715 K. 2021/967 T. 24.06.2021

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ … T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A K A R A R İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 19/09/2019 NUMARASI : … DAVANIN KONUSU : YİDK Marka Kararı İptali, Hükümsüzlük Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 19/09/2019 tarih ve … .K. sayılı kararın Dairemizce incelenmesi davacı tarafından istenmiş ve istinaf dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya içerisindeki dilekçe,

Devamını okumak için tıklayın…Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, E. 2019/1715 K. 2021/967 T. 24.06.2021

Riskli yapı tespitini kim talep edebilir?

Kanun (m.3/f.1) ve Yönetmelik’e (m.7/f.2,a) göre riskli yapı tespitini talep edecek olanlar yapı malikleri veya onun kanunî temsilcileridir. Yapı maliklerinin riskli yapı tespitini talep edecekleri yapı için ihtimaller şunlardır: i) Yapı kat irtifakı veya kat mülkiyetine konu bir yapıdır (Bu ihtimal için bkz.Soru 21) ii) Yapı kat irtifakı veya kat mülkiyetine konu değildir (kaçak yapı, gecekondu vb.) Bu durumda yapının mülkiyeti tek bir kimseye ait ise riskli yapı tespitini talep edecek olan da arsanın maliki olan kimsedir. Şayet yapı üzerinde birden fazla kimse malik ise her bir malik yapı maliki sıfatına sahip olsa da riskli yapı tespiti tüm maliklerin oy

Devamını okumak için tıklayın…Riskli yapı tespitini kim talep edebilir?

Yakalama nedir?

Kimler yakalama yapabilir? Yakalamanın sonucu nedir? Yakalama süreyle sınırlı mıdır? Yakalanan kişi salıverildikten sonra tekrar yakalanabilir mi? Yakalama, suç şüphesi altında olan kişilerin özgürlüklerinin, henüz bir yargıç tarafından verilmiş tutuklama kararı olmadan önce sınırlandırılmasıdır. Yakalama da öteki ceza yargılaması önlemleri gibi, ceza yargılamasının ve yargılama önlemlerinin amacına sahiptir. Ayrıca yakalama tutuklamayı mümkün kılmak için başvurulan bir önlem olduğundan, bununla yakın ilgisi vardır ve bunun aracı durumundadır. Yakalama yargıç kararına dayanmadığından, gerek Anayasada gerek yasada çok sıkı koşullara tabi tutulmuştur. Anayasa, yakalamanın ancak suçüstü durumlarında ve gecikmesinde tehlike olan durumlarda mümkün olduğunu belirtmiştir. Zaten yakalama kavramı suçüstü kavramı ile iç içe

Devamını okumak için tıklayın…Yakalama nedir?