Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1250 K. 2017/312 T. 06.06.2017

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 10. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Günü : 16.04.2015 Sayısı : 76 – 177 Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık … ‘ın, 5237 sayılı TCK’nun 188/3, 52/2, 53, 58, 54 ve 63. maddeleri gereğince 10 yıl hapis ve 100 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, müsadereye ve mahsuba ilişkin Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 16.04.2015 gün ve 76-177 sayılı hükmün, sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 08.10.2015 gün ve 3798-32464 sayı ile; ” … Sanığın bulunduğu araçta

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2015/1250 K. 2017/312 T. 06.06.2017

Zorunlu Deprem Sigortası DASK Hakkında Tüm Merak Edilenler

Av. Gülten Kaya DASK ile ilgili tüm merak edilen soruları yanıtlıyor.   00:00 Giriş 00:17 Zorunlu Deprem Sigortası Nedir? 01:23 Zorunlu Deprem Sigortası Tüm Yapıları Kapsar Mı? 02:25 Kiracılar Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırabilir Mi? 03:16 Köylerde Yaşayanlar Evlerini Sigortalatmak İçin Nasıl Bir Yol İzlemeli? 03:36 İşyerleri Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırabilir Mi? 04:31 DASK Süresi Bittiğinde Bilgilendirme Yapılıyor Mu? 05:32 Sigortanın Ödeyeceği Tazminatın Kapsamı Nedir? Nasıl Hesaplanır? 07:36 Depremden Sonra Hasarlı Konuta Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırılabilir Mi? 08:22 DASK’a Deprem Bildirimini Nasıl ve Ne Zaman Yapmalıyım? 09:03 DASK Ödemeyi Ne Kadar Sürede Yapıyor? 09:29 DASK Yerine İhtiyari Sigorta Yaptırılabilir Mi? 10:23

Devamını okumak için tıklayın…Zorunlu Deprem Sigortası DASK Hakkında Tüm Merak Edilenler

Yargıtay 20. Ceza Dairesi, E. 2017/4155 K. 2017/6865 T. 06.12.2017

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti Hüküm : Değişen suç vasfına göre kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : A- Sanıklar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yapılan temyiz incelemesinde: Kullanmak için uyuşturucu/uyarıcı madde bulundurma ya da kullanma dışında bir amaçla uyuşturucu/uyarıcı madde (temin veya ticareti yapma) bulundurma suçlarının oluşumunda, madde miktarının kural olarak bir önemi yoktur. 0,1 gr uyuşturucu/uyarıcı madde, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturabileceği gibi ticari amaçla bulundurma suçunu da oluşturabilir. Kısaca madde miktarı bulundurma amacının belirlenmesinde yardımcı olabilir ancak tek bir ölçüt olamaz. Uyuşturucu/uyarıcı maddenin

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 20. Ceza Dairesi, E. 2017/4155 K. 2017/6865 T. 06.12.2017

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2014/1047 K. 2018/5658 T. 11.07.2018

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : Değişen suç vasfına göre ”kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine uyulmaması üzerine mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Tebliğnamede sanık olarak gösterilen … hakkında herhangi bir kanun yolu talebi bulunmadığı; sanık … hakkında kurulan hükme yönelik olarak ise Dairemizin 2018/171 esasında inceleme yapıldığı anlaşıldığından, temyiz incelemesi sanık … hakkında verilen hükme hasren yapılmıştır. Aralarındaki bağlantı nedeniyle, bu dosya ile Dairemizin 2018/171 esasında kayıtlı dava dosyası birlikte incelenmiştir. Olay tutanağı içeriğine, suç konusu uyuşturucu maddenin miktarı ile ele geçiriliş biçimine ve dosya

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2014/1047 K. 2018/5658 T. 11.07.2018

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2013/8752 K. 2017/2472 T. 06.06.2017

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : Değişen suç vasfına göre, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 20.04.2012 tarihli tutanak içeriği, suç konusu uyuşturucu maddenin miktarı ile dosyadaki bilgi ve belgelere göre; sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun niteliği yanlış değerlendirilerek kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün BOZULMASINA, 5320 sayılı Kanun’un 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddeleri uyarınca sonuç ceza yönünden sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 06/06/2017 tarihinde oybirliğiyle

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2013/8752 K. 2017/2472 T. 06.06.2017

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2020/9298 K. 2021/3699 T. 18.03.2021

Mahkeme : BARTIN Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma 3- 6136 sayılı yasaya aykırılık Hükümler : 1- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma ve 6136 sayılı yasaya aykırılık suçlarından mahkûmiyet 2- Kenevir ekme suçundan beraat Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 1- Kenevir ekme suçundan verilen beraat hükmünün incelenmesi: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 2- 6136 sayılı yasaya aykırılık suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2020/9298 K. 2021/3699 T. 18.03.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/300 K. 2019/313 T. 11.04.2019

Kararı veren Yargıtay Dairesi : 9. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Sayısı : 698-692 İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan sanık … ‘ın TCK’nın 44. maddesi delaletiyle 297/1-2. cümle, 62, 53 ve 58/6. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin Siirt 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 09.04.2013 tarihli ve 471-194 sayılı hükmün, sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 30.09.2014 tarih ve 6355-9897 sayı ile; “Sanığın uyuşturucu maddeyi cezaevi dışında kullanmış olduğuna dair savunmasının aksine delil bulunmadığı gibi infaz kurumuna

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2018/300 K. 2019/313 T. 11.04.2019

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/871 K. 2020/102 T. 13.02.2020

Kararı veren Yargıtay Dairesi : 16. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Sayısı : 247-450 İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçlarından açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda eylemin infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanık … ’in TCK’nın 297/1, aynı Kanun’un 44. maddesi delaletiyle 188/3, 297/1-2. cümle, 53 ve 54/1. maddeleri uyarınca 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve müsadereye ilişkin Ankara Batı (Sincan) 1. Asliye Ceza Mahkemesince 14.06.2011 tarih ve 247-450 sayı ile verilen hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/871 K. 2020/102 T. 13.02.2020

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2015/1525 K. 2018/10072 T. 27.12.2018

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : Değişen suçun vasfına göre kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan verilen mahkûmiyet ile birlikte tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1- Sanığın temyiz talebinin incelenmesinde: 22/10/2013 tarihinde usulüne uygun şekilde sanığa tefhim edilen hükmün, bir haftalık yasal süre geçtikten sonra 11/11/2013 tarihinde sanık tarafından temyiz edildiği anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca temyiz isteğinin REDDİNE, 2- Cumhuriyet savcısının temyiz talebi nedeniyle hükmün incelenmesinde: Suç konusu uyuşturucu maddelerin cins ve miktarı, olay tutanağı ve dosya içeriğine göre; sanığın

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2015/1525 K. 2018/10072 T. 27.12.2018

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2011/266 K. 2012/139 T. 03.04.2012

Sanık Erol’un konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 5237 sayılı TCY’nın 116/1, 62, 50 ve 52. maddeleri uyarınca 6.000 Lira, mala zarar verme suçundan ise aynı Yasanın 151/1, 62 ve 52. maddeleri uyarınca 160 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 25.03.2008 gün ve 248-219 sayılı hükmün sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 04.07.2011 gün ve 14416-8543 sayı ile; “1- Mala zarar verme suçundan kurulan hükme yönelik yapılan incelemede; 1412 sayılı CMUK’nın 305. maddesindeki temyiz sınırı ve hükmolunan adli para cezasının miktarı karşısında hükmün kesin olması nedeniyle sanık müdafiinin

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2011/266 K. 2012/139 T. 03.04.2012