Asgari ücretin eksik ödenmesinin yaptırımı nedir?

Asgari ücretin altında bir ücret ödemesine karar verilmesinin, hangi sözleşmeyle hüküm altına alınırsa alınsın, yasal bir geçerliliği bulunmamaktadır. Asgari ücretin ödenmemesi ya da eksik ödenmesinin alışkanlık edinilmesi durumunda çalışan, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir. Bu durumda çalışan, kendisine tanınan her türlü tazminata kanunen hak kazanır. İş sözleşmesini
feshetmek istemeyen çalışan ise aldığı ücret ile AÜ arasındaki farkın toplam tutarını işverenden talep edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir