Asgari ücret nedir ve nasıl belirlenir?

Asgari ücret (AÜ); hangi yasaya tabi olursa olsun, işin ve işçinin niteliklerinden bağımsız olarak belirlenen ve ülke sınırları içerisinde tüm iş kollarını kapsayacak biçimde kanuni açıdan bir çalışana verilebilecek en düşük parasal tutarı ifade eder.

AÜ ayni ödenemez, nakden ödenmesi zorunluluktur. AÜ, çıplak ücrettir. Bu sebepledir ki Yargıtay birçok kararında ek ödemeler ve sosyal yardımlar vb. sebeplerle asgari ücretten herhangi bir kesintiye gidilmesinin söz konusu olamayacağına hükmetmiştir.

AÜ; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) çağrısı üzerine işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından saptanır.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararları kesin ve bağlayıcı olup daha üst bir makamın onayına ihtiyacı yoktur. Kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur. AÜ, günlük ve brüt olarak belirlenir. Bu sebeple saatlik ve aylık ücretler brüt bu günlük tutar üzerinden hesaplanır. Komisyon kararları, genellikle Aralık ayının son haftası içerisinde Resmî Gazetede yayımlanır ve yayım tarihini izleyen yeni yılın ilk gününden itibaren de yürürlüğe girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir