Arttırmanın Yapılışı ve Tutanak Tanzim İhaleye Katılabilecekler

Evvelce ihalenin feshine sebep olan kişinin peşin para ile ihaleye girmesi yasaya aykırı olarak kabul edilebilir.İhaleye katılanlar genellikle tekliflerini sözlü olarak sunmalıdır (Y.12.H.D. 28/02/1985 gün 1984/11232 e-1853).irler.

İhale başladığında, satış memuru kendine ulaşan teklifi açıkça okumalı ve bu bedelle nida ettirilir ve bu tutanağa da yazmalıdır.almıştır.

Üç kez yüksek sesle okuma: İhale için aranan teklif gerçekleşmişse, başka bir yüksek teklif olup olmadığını belirlemek için, tellala en son ihalenin yapılacağı hususları yüksek sesle okutturulması ve bu hususun da tutanağa yazılması gerekir.yapılması gerekiyor.

Birinci satın alma;

Birinci ihalede en yüksek teklif, malın tahmin edilen fiyatının en az %50 sine ve masraflarından daha yüksek olmalıdır.(İİK.129/1 Madde 1)

Geçerli teklif %50’den fazla ve masraflardan oluşur.

Masraflar: Dava dosyası masrafları, karar tebliği masrafları, dava dosyası vekalet ücretleri, satış dosyası kıymet taktiri masrafları, tebligat ve müzekkere masrafları, gazete ilan masrafları, satış memuru vekalet ücretleri, tercüman masraflarıraflara benzer şekilde.

Y.12.H.D.’nin 13/02/2019 tarihli 2018/11478 E ve 2019/1968 K sayılı ilamı, satışı yapılacak birden fazla taşınmazın aynı ilanda yayınlanması durumunda, yapılmış olan tüm masraflar bu taşınmazların sayısına bölünerek hesaplanır.alınır.

İhalede en yüksek internet teklifini geçmeye başlamalidir.

Not: İİK’nun 129. maddesinin yazılı usule göre, ihalenin icra memuru tarafından belirlenen yer ve gün saatte elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlaması gerekir. Bununla birlikte, ihaleye katılanın elektronik ortamda verilen en yüksek teklif verenin altında verdiği teklifinin ihaleye dahil edilmesini engelleyen bir yasal düzenleme yoktur. Bu nedenle, elektronik ortamda verilen tekliflerle ihaleye fesat karıştırılması niteliksel olarakası doğmaktadır. Bu nedenle, fiziki ihale başladığı andan itibaren ihaleye katılan katılımcılar, ikinci alıcı olmak için internet üzerinden teklif vermek isteklerini kabul ederek ikinci alıcı olmak için teklif vermek için çeşitli seçeneklere sahiptir ve tuTanağa yazılması gerekir.

16.05.2019 tarihli 2017/1869 E 2019/1070 K ile İstanbul BAM 20.HD.