Araç Değer Kaybında Sigorta Tahkim Komisyonuna Gitmeden Önce Sigorta Şirketine Başvurma Zorunluluğu Var Mı?

Sigorta ettiren, sigorta sözleşmelerinden yarar sağlayan kişiler ile haksız ve hukuka aykırı eylemlerden zarar gören ki- şilerin, zorunlu sigortalardan tazminat istekleri konusunda or- taya çıkan anlaşmazlıkların çözümü amacıyla, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği çatısı altında Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur.

Söz konusu 30. maddenin 13. fıkrası; “Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir” hükmünü ihtiva etmektedir.

Sonuç olarak; bir önceki soru ile birlikte düşünüldüğünde, araç değer kaybından dolayı tazminat talebinde bulunacak kişilerin karşısına iki yol çıkmaktadır: Sigortacılık Tahkimi veya Genel Mahkemelerde dava yolu. Her iki halde de, anılan yollara gidilmeden önce sigorta şirketine başvuru yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir