Anonim Şirkette Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanması

6335 sayılı kanunla değiştirilen TTK m. 358/1 maddesine göre, pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ödemedikçe ve şirketin karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.Buna göre, pay sahiplerinin şirkete borçlanabilmesi için iki şart vardır:

1) Pay sahiplerinin şirkete sermaye taahhüdünden kaynaklanan borçlarının tamamını ödemiş olmaları ve

2) Şirketin kârının geçmiş yıl zararlarını karşılayabilecek kadar olması gerekir.

Ayrıca, şirket her yıl kar elde ederse ve genel kurul bu karın bir kısmını ortaklara dağıtmaya karar verirse, ortakların şirketten borç almaları zor olacaktır. Bununla birlikte, bağımsız denetim olmayan işletmelerde bunun nasıl uygulanacağı şüphelidir. Kanunun temel ilkelerinden olan “sermayenin korunması ilkesi”ne açıkça aykırı olan bu düzenlemenin madde gerekçesine bakıldığında, maddedeki ifade doğal olarak bağlayıcı değil, aksine bir uyarı niteliğindedir. pay sahipleri ve şirket yöneticileri. Bu nedenle, anılan maddede şirketten alınabilecek borcun koşulları, tutarı, oranı, vadesi veya geri ödeme şekli hakkında hiçbir bilgi yoktur. Bunun yerine, gerekçede sadece “şirket ortaklarının ve yöneticilerinin acil ihtiyaçlarının makul bir vade içerisinde ve şirketi zarara uğratmayacak şekilde karşılamasından söz edildi”. Ancak maddede borcun tutarı ve alınma koşulları hakkında hiçbir bilgi yoktur. Kapalı anonim şirketlerin ve limited şirketlerin bağımsız denetimi olmadığı göz önüne alındığında, diğer ortakları borçlanmadan nasıl haberdar edecekleri ayrı bir sorundur. Bunun da ne kadar etkili olacağı zamanla anlaşılacaktır. Borçlanma yasağına aykırı davranmanın sonuçları hakkındaki yayınımızı okumak için buraya tıklayınız.

1 thought on “Anonim Şirkette Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir