Anonim Şirkette Genel Kurulun İptali Davasının Kötüniyetle Açılması

TTK m. 451’e göre davacılar, genel kurul kararı aleyhine kötü niyetle iptal veya butlanın tespiti davası açtıklarında şirketin zararlarından müteselsilen sorumludurlar. Şirketi temsil eden yönetim kurulu tazminat davasını açar ve iptal davasını açmış olan davacılar da davalı olarak gösterilir. Davacı olan şirket, zararın ispat sorumluluğunu üstlenir. Pay sahipleri TTK m. 451’e göre dava açamazlar. Genel kurul kararının iptali, ortaklara da tazminat davası açma hakkını verir.

Örneğin, davacılar şirketin kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararının iptalini kötü niyetle istemiş ve davanın reddi nedeniyle ortaklar zarara uğramışsa, tazminat davası açabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir