Site icon KAYA & ELMADAĞ

Anonim Şirkette Denetim Komitesi

TTK 375. maddesinin (c) bendi, yönetim kuruluna, muhasebenin, finans denetiminin ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde finansal planlama için gerekli düzenlemeyi oluşturma ve buna ilişkin ilkeleri belirleme görevi vermektedir. Gerekçede de belirtildiği gibi, finansal denetim sisteminin kurulması, şirketin faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek için bir iç denetim sistemi ve bunu yürütmek için örgütün veya bölümün belirlenmesi anlamına gelir. Halka açık işletmeler, muhasebeden tamamen bağımsız, deneyimli bir iç denetim kuruluşuna ihtiyaç duyar. Bu durumda, yönetim kurulu, icra yetkisi olmayan üyelerden oluşan bir finans denetimi ve denetim komitesi oluşturur.

Exit mobile version