Anonim Şirketlerde Temsilci Şirket Konusu Dışında İşlem Yaptığında Bu İşlem Geçerli Olur mu?

Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler (6102 TTK Md.371/1). Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı saklıdır (6102 TTK Md.371/1). Üçüncü kişiler iyi niyetli olması koşulu ile, temsile yetkili olanın üçüncü kişilere karşı işletme konusu dışında yaptığı işlemlerde şirketi bağlar. Şirket esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir (6102 TTK Md.371/2).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir