Anonim Şirketin Kuruluş İşlemleri

Bir anonim şirketin, tek veya çok ortaklı olarak kurulmasına ilişkin işlemleri şöyle tespit edebiliriz;

  1. Esas sözleşmenin yazılı olarak hazırlanması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması (m. 339/1)
  2. Sermayenin kanunda veya esas sözleşmede öngörülen şekilde ödenmesi
  3. Gerekiyorsa GTB’nin izni,
  4. Ticaret siciline tescil (tüzel kişiliğin kazanılması) ve TTSG ilan.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir