Anonim Şirket Genel Kurulunda Gündem ve Gündeme Bağlılık İlkesi

Anonim ortaklık genel kurulunda ilan edilen gündemde yazılı bulunan hususlar hakkında görüşme açılabilir ve karar verilebilir. Kural olarak gündemde bulunmayan konular genel kurulda görüşülemez ve karar alınamaz (TTK m. 413/2). Buna gündeme bağlılık ilkesi denilmektedir. Buna göre, görüşülecek konuların içeriklerinin önceden tespit edilip gündeme açıkça yazılması gerekir. Aksi halde, lüzum görülecek sair hususlar şeklinde bir gündem maddesi tespit etmek mümkün değildir. Konu gündeme açıkça yazılmalıdır.

Gündeme aykırılığın hukuki sonucu

Genel kurulun gündeminde bulunmayan konular görüşülmüş ve karara bağlanmışsa, bu takdirde genel kurul kararlarının tümü değil, sadece bu konulara ilişkin genel kurul kararları iptal edilir. Nitekim Yargıtay kararlarında da, gündemde olmayan hususların, anonim ortaklık genel kurulunda görüşülerek karara bağlanamayacağı ve eğer görüşülerek karara bağlanırsa, bu kararın batıl olmayıp, ancak iptalinin istenebileceği ve kendilerine usulüne uygun çağrı yapılan halde ortakların bile, gündem dışı alınan kararın iptali davasını açabilecekleri belirtilmektedir.

Gündeme bağlılık ilkesi, genel kurul toplantısının ertelenmesi halinde de geçerlidir. Yargıtay’a göre, erteleme sonucunda yapılan ikinci GK toplantısının gündemine bir ek yapılamaz. Bu ek ancak olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak bu toplantının gündeminde görüşülür. Aksi halde, gündeme sonradan eklenen ve karara bağlanan hususlarda alınan GK kararının iptali dava edilebilir.

 

Anonim şirketler genel kurulunda gündeme bağlılık ilkesinin istisnalarına ilişkin yayınımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

1 thought on “Anonim Şirket Genel Kurulunda Gündem ve Gündeme Bağlılık İlkesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir