Ani Edim Nedir?

Borçlunun zaman içinde tek bir hareketi ile gerçekleştirilebilen edime ani edim denir.

Satım sözleşmesindeki ve bağışlama sözleşmesindeki edim, ani edimdir.

Bazen, bu tek edimi gerçekleştirebilmek için öncesinde bazı ön hazırlıkların yapılması gerekir. Ancak bu hazırlıklar var olsa bile edimin ani edim niteliği değişmez. Önemli olan şey, alacaklının menfaatlerinin her şeyin sona erdiği anda karşılanmasıdır. Eğer, bu karşılanıyorsa ani edim olur. (Terzi ile eser sözleşmesinin yapılması)

Borçlar Kanunu’nun genel kısmı ağırlıklı olarak ani edimli sözleşmeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Ani edimli bir sözleşme ilişkisi sadece kanunda ya da sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı sona erdirilebilir .Bunun dışında ani edimli bir sözleşme sonlandırılamaz. Yani sözleşmenin sonlandırılması için olağan dışı bir durumun oluşması lazımdır. Keyfi bir nedenden dolayı ani edimli borç ilişkileri sonlandırılamaz. Belirli süreli borç ilişkilerinde de aynı durum söz konusudur. Ya sözleşmenin süresinin sona ermesi gerekir; ya da kanundaki bir nedenin olması gerekir.

Ani edimli sözleşmeler ile belirsiz süreli sözleşmelerin sona ermesi birbirine benzer; ancak aralarında önemli bir fark vardır: Olağan fesih hakkı. Bu hak belirsiz bir süreli borç ilişkisini herhangi bir nedene bağlamadan sonlandırabilmektir. Olağan fesih hakkı belirsiz süreli borç ilişkisini adeta belirli bir süre haline getirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir