Açık Artırmada Satış Bedelinin Ödenmesi

ÖDEME ŞEKİLLERİ

Satış bedeli peşin ödendikten sonra, satış memuru alıcıya 10 gün (menkullerde 7 gün) veya menkullerde 7 gün içinde ödeme yapar. olabilir.

Satış memuru alıcıya satış bedelinin ödenmesi için on günden az süre vermişse, bu süre on günden fazla değildir.uzatabilir. Y.12.HD. 20/02/2006 tarih 26438-3047)

Yargıtay’ın yerleşmiş görüşüne göre, çek, teminat mektubu, tahvil veya senet, satış bedeli olarak kabul edilmez.emektedir (Y.12.H.D. 1985/6624-1996/303)

Alıcı Hissedar Olursa İhale Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Alıcı paydaş, dağıtım tablosuna göre kendisine tahsis edilen miktarı yatırma hakkına sahiptir.ir

Kendi bürüt payı değil, eline geçecek net tutar, gereksiz al-ver olmaması nedeniyle işlem konusu olabilir.kendisine düşen vergileri ve harçları ödemeyi bilir. zorundadır. Alıcı hissedarın hissesi üzerinde haciz veya diğer borçları ve masrafları varsa, bu tutarlar da ihale bedelinin dikkate alınmalıdır. tamamı satın alınır.scile sunulur.

Müddetin sona erdiği ihale tarihine eklenir.İlk gün hesaba katılmaz (İİK.nun 19/1 md.), aradaki tatillerde süreye dayalı olarak hesaplanır.ildir. Bu süre hak düşürücü n(Y.12.H.D’nin 13/02/1986 tarihli 1985/8153-1986/1637)

Son gün “tatile” denk geliyorsa, süre tatili takip eden gün bitiyor.er. (İİK.nun 19/III maddesinde belirtilen)